EST | ENG | RUS

Ɯldinfo

 

Eesti Esimene Erakosmeetikakool alustas oma tegevust 17. märtsil 1995. aastal. 
Koolis saab õppida kosmeetiku, juuksuri ja küünetehniku kutseeriala nii eesti kui ka osalise vene keelega õppegruppides.

Tänaseks on Eesti Esimese Erakosmeetikakooli lõpetanud 62 lendu.
Eesti Esimese Erakosmeetikakooli eesmärk on koolitada kompetentseid ja  konkurentsivõimelisi iluteenindajaid, kes omaks laiapõhjalisi  teadmisi kaasaegsetest teenustest, toodetest ja tehnoloogilistest võimalustest. 

 

Eesti Esimene Erakosmeetikakool on  1998. aastast Eestis kosmeetikuid õpetavatest õppeasutustest ainsana rahvusvahelise kosmeetikute organisatsiooni Comité International d 'Esthétique et Cosmétologie,  CIDESCO liige. Kosmeetiku eriala  tublimad õppijad saavad pärast koolieksamite edukat sooritamist taodelda rahvusvahelist CIDESCO diplomit, sooritades vastava eksami. CIDESCO diplom on rahvusvahelisel tasemel kõige kõrgem tunnustus, mis võimaldab töötada kosmeetiku erialal maailma erinevates riikides.

 

CIDESCO ajakiri 

 

Juuksurite väljaõppes rakendatakse Eesti Esimeses Erakosmeetikakoolis alates 2009. aastast maailmas tuntust kogunud stilistide õpetamise metoodikat Pivot Point, mille järgi õpivad iluteenindajad üle maailma 58 riigi 2800s  koolis.  Pivot Point metoodika on üles ehitatud õppija arengut, eripära ja võimekust arvesse võttes.  Pivot Point õppeprogrammide kasutamine juuksurite õppes võimaldab juba õppeprotsessis omandada eestikeelse õppe kõrval inglisekeelset terminoloogiat. Õppeprotsessi rikastavad inglisekeelsed õpikud ning õppevideod, mistõttu  on programmi läbijal head eeldused välismaise klientuuri teenindamiseks ja ka hilisemaks enesetäiendamiseks või töötamiseks välismaal.  

 

Eesti Esimene Erakosmeetikakool on rahvusvahelise Pivot Point koolitussüsteemi esindaja Eestis alates 2009. aastast. Pivot Pointi Eestisse toomine on võimaldanud koolil välja töötada vabariigi  juuksuri eriala kutseõpetajatele täiendkoolituse programmi.  Koostöös Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusega programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ raames, on alates 2010. aastast loodud vajalikud tingimused Pivot Point koolitusprogrammi läbimiseks juuksuri kutseõpetajatele,  juurutamaks uut metoodikat kõikides eriala õpetatavates riiklikes- ja erakoolides.

 

Lisaks rahvusvaheliste programmide CIDESCO ja Pivot Point alusel õpetamisele, on nii õpetajad kui ka õppijad aktiivselt osalenud Euroopa Liidu elukestva õppe raames Leonardo da Vinci ja ERASMUS+ programmides ja olnud partneriteks paljudele EU kutse- ja kõrgkoolidele. Vt lähemalt

 

 

 

 


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena