EST | ENG | RUS

Kosmeetiku sh rahvusvahelise CIDESCO diplomi Ƶppekava

Kosmeetiku sh rahvusvaheline CIDESCO diplomi õppekava aluseks on eriala standard ja rahvusvaheline CIDESCO koolitusprogramm.

Kool on 1998.aastast ainsana Eestis ülemaailmse kosmeetikute organisatsiooni Comite International d`Estetique et Cosmetologie (CIDESCO) liige, CIDESCO kool. Eesti Esimese Erakosmeetikakooli kosmeetiku eriala  parimad õpilased saavad pärast koolieksamite edukat sooritamist taotleda rahvusvahelist CIDESCO diplomit, sooritades vastava eksami. CIDESCO diplom on rahvusvahelisel tasemel kõige kõrgem tunnustus ja selle diplomi omamine on faktiliselt saanud passiks kosmeetikamaailma.


Päevane õppevorm
õppetöö toimub kuni 5 korda nädalas, esmaspäevast reedeni
kestvus 1 aasta 7 k

Õhtune õppevorm
õppetöö toimub 3 korda nädalas E-K kella 17-20, praktikaperioodil graafiku alusel
kestvus 2 aastat 2 kuud

Tsükliõpe (kaugõpe)
õppetöö toimub nädalaste sessioonidena E-N iga kuu üks kord kella 9-17
kestvus 2 aastat 2 kuud

Õppeaja jaotus
Õppeaeg jaguneb kolmeks perioodiks:
             I periood – teooria ja praktika algõpe
Õppetöö toimub loengu vormis, mis vaheldub grupitööde, iseseisva töö ning ettekannetega. Õpilaste teadmisi kontrollitakse jooksvate arvestustega. Praktika algõpe.
             II periood – klienditeeninduse praktiline töö ja praktika
Praktiline töö toimub kooli kuues õppeklassis, kus õpilased osutavad iluteenuseid klientidele. 
             III periood – arvestused ja eksamisessioon
Toimuvad erialaainete arvestused, erinevate kosmeetikasarjade koolitused ning eksamisessioon ja lõputöö (kursusetöö) kaitsmine.

Õppeained
Sissejuhatus kutseõpingutesse, karjääriplaneerimine ja ettevõtlus, töökeskkond ja tervislik toitumine, dermatoloogia ja mikrobioloogia alused, klienditeenindus, anatoomia, toorained kosmeetikas.
Näo-, käte-, jalgade- ja kehahooldus, jumestus ning valikained.

Lõpetamise nõuded
-    õppekava täitmine täies mahus
-    kirjaliku kursusetöö esitamine ning kaitsmine positiivsele tulemusele
-    lõpueksami sooritamine positiivsele hindele

Väljastatavad dokumendid 
- Kooli lõpueksami positiivsel sooritamisel väljastatakse koolitunnistus, mis tõendab kooli õppekava läbimist täies mahus. Kooli õppekava lähtub Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 5. tasemest.
- CIDESCO eksami positiivsel sooritamisel väljastatakse CIDESCO sertifikaat ja diplom. CIDESCO diplom annab maailma prestiižseima iluteenindaja kvalifikatsiooni. 

Täida avaldus siin ...

Kosmeetiku õppekava mooduli rakenduskavad


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena