EST | ENG | RUS

Juuksuri Ƶppekava

Juuksuri õppekava aluseks on iluteeninduserialade riiklik õppekava ja  rahvusvaheline Pivot Point koolitusprogramm.

Alates 2009. aastast on kool rahvusvahelise Pivot Point koolitussüsteemi ametlik maaletooja Eestis. Pivot Point metoodika on üles ehitatud õppija arengut, eripära ja võimekust arvesse võttes.  Metoodika tugevusena võib välja tuua süsteemsuse, mille läbi on õppijal kergem saavutada eduelamust, kindlustunnet ning valmisolekut heaks klienditeeninduseks. Pivot Point programmide kasutamine juuksurite õppes võimaldab juba õppeprotsessis omandada eestikeelse õppe kõrval inglisekeelset terminoloogiat. Õppeprotsessi rikastavad inglisekeelsed õpikud ning õppevideod, mistõttu  on programmi läbijal head eeldused välismaise klientuuri teenindamiseks ja ka hilisemaks enesetäiendamiseks või töötamiseks välismaal.  

Päevane õppevorm
õppetöö kestvus 1 aasta 6 kuud

Õppeained
Sissejuhatus kutseõpingutesse, karjääriplaneerimine ja ettevõtlus, klienditeenindus.
Juuste hooldus, struktuurikujundus, värvitöötlus, juuste lõikamine, soengukunst ja kujundamine ja valikained

Õppeaja jaotus
Õppeaeg jaguneb kolmeks perioodiks
             I periood – teooria ja praktika algõpe
Õppetöö toimub loengu vormis, mis vaheldub grupitööde, iseseisva töö ning ettekannetega. Õpilaste teadmisi kontrollitakse jooksvate arvestustega. Praktika algõpe.
             II periood – klienditeeninduse praktiline töö ja praktika
Praktiline töö toimub kooli õppeklassis, kus õpilased osutavad iluteenuseid klientidele. 
             III periood – arvestused ja eksamisessioon
Toimuvad erialaainete arvestused, lisaks erinevate juuksehooldussarjade koolitused ning eksamisessioon ja lõputöö (kursusetöö) kaitsmine.

Lõpetamise nõuded
-    õppekava täitmine täies mahus;
-    kirjaliku kursusetöö esitamine ja kaitsmine positiivsele tulemusele;
-    teooriaeksami sooritamine positiivsele hindele;
-    praktikaeksami sooritamine positiivsele hindele.

Väljastatavad dokumendid
Kooli lõpueksami positiivsel sooritamisel väljastatakse koolitunnistus, mis tõendab kooli õppekava läbimist täies mahus. 

Täida avaldus siin ...

Juuksuri õppekava mooduli rakenduskavad


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena