EST | ENG | RUS

Ajalugu

Eesti Esimene Erakosmeetikakool alustas tegevust 17.märtsil 1995.

Kooli õppekavad on välja töötatud kooli  omaniku poolt arvestades iluteeninduserialade kutsestandardeid ja rahvusvahelist CIDESCO koolitusprogrammi.

Kooli õppekavad on registreeritud Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumis.

1996. aasta märtsist on täiendavalt avatud õhtune õppevorm.

1998. aastast on kool rahvusvahelise kosmeetikute organisatsiooni Comité International d 'Esthétique et Cosmétologie liige, CIDESCO kool. Kooli tublimad kosmeetiku eriala õpilased saavad pärast koolieksamite edukat sooritamist taodelda ka rahvusvahelist CIDESCO diplomit.

2000. aastast avati koolis, aadressil Pärnu mnt 130,  lisaks iluteeninduse erialade õpperuumidele ka teeninduseks vajalik ilusalong klientidele, kus õpilastel on spetsiaalsed tingimused oma eriala praktiliste oskuste omandamiseks.

2002. aasta oktoobrist arendati koolis välja osaline venekeelse õppega õppekava.

2004. aastast on Eesti Esimene Erakosmeetikakool tunnustatud iluteenindajate kutseeksamikeskusena.

2007. aastast  on Eesti Esimeses Erakosmeetikakoolis võimalus omandada ka esmakordselt Eestis küünetehniku tasemeõppe õppekaval küünetehniku  eriala.

2007. aasta sügisest laiendati kooli õpperuume ning avati juuksuri eriala omandamiseks kaasaegne  juuksuriõppe osakond.

2009. aasta algusest on ettevalmistamisel iluteenindajate rakenduskõrgharidusõppekava. Õpinguid rakenduskõrgharidusõppekaval on võimalik alustada Eesti Esimeses Erakosmeetikakoolis alates koolitusloa väljastamisest Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt.

2009. aasta oktoobrist on Eesti Esimene Erakosmeetikakool Pivot Pointi universaalse koolitussüsteemi ametlik maaletooja Eestis. Koolis toimuvad juuksurite koolitused Pivot Pointi õppesüsteemi järgi.

2011. aasta oktoobrist pakume kosmeetiku erialal kaugõppe õppevormi. Uus lähenemine annab veelgi parema võimaluse omandada soovitud eriala, jätkates samal ajal aktiivselt ka töötamist.

2013. aastal lisandusid kaks täiendusõppe õppekava - kosmeetiku tasemeõppe alused ja maniküür-küünetehnik.

2013. aastast on Eesti Esimene Erakosmeetikakool Eesti Töötukassa koostööpartner.

2013. aastal ehitati välja uus Pivot Point juuksurisalong.

2013. aastal sisustati vajalikud ruumid spaateenindaja õppe läbiviimiseks.

Eesti Esimesele Erakosmeetikakoolile on omistatud Eesti Eduka Ettevõtte tunnistus


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena