EST | ENG | RUS

Projektid/hanked

Logo

2014-2016 
ERASMUS +  programmi raames käimasoleva projekti "Eesti rahva jalgade heaolu ja tervis läbi
jalgade hooldus/ravi - podoloogia õppekava arendamise"  eesmärk on läbi jalgadehooldus/ravi -
podoloogia õppekava anda Eestis probleemsete jalgadega inimestele (sh diabeeti põdevatele) ,
puuetega abivajajatele  ja eakatele kõrgekvaliteedilist jalgade hooldust  

EU partnerprojektid
Projekti läbiviija: Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Projekti pealkiri: Pagalba bÅ«simoms mamytėms -ES šalių patirtis 
Projekti eesmärk on võimaldada õpetajatel ja kooli lõpetajatel kutseoskuste parandamist ning
võimaldada jätkata organisatsioonidel õpilaste praktilist koolitust, mis on spetsialiseerunud
sünnieelse ja laste massaazhi koolitusele ja teenuste osutamisele ning vilistlastele, 
et parandada õpilaste ettevõtlusoskusi suurendamaks tööhõivet ja töökohtade loomise võimet.

Projekti läbiviija: SIA RÄ«gas Kosmētikas skola
Projekti pealkiri: Learning Mobility for Individuals
Projekti eesmärgiks on õpetajatel arendada partnerlussuhteid Eesti Esimese Erakosmeetikakooliga 
ning anda õpilastele võimalus kinnistada ja arendada Lätis omandatud teoreetilisi teadmisi ja oskusi 
Eesti Esimese Erakosmeetikakooli õppesalongis. Projektiga soovitakse tõsta Läti iluteenindajate 
professionaalset taset ja mitmekesistada õppimisvõimalusi.

2013-2014 
Leonardo da Vinci programmi raames „Improvement of professional competence via collaboration“
planeeritava projektiga täiendada rahvusvahelisi partnerlussuhteid Euroopa koolidega oskusteabe ja kogemuste tasandil.

2011-2013 
osaleti Leonardo Da Vinci programmi raames koostööprojektis „Development of joint learning material for beauticians“. Projekti eesmärgiks oli koostöös Euroopa koolide ja organisatsioonidega innovatiivse rahvusvahelise õppematerjali väljatöötamine iluteenindajatele.

2011-2012
Leonardo Da Vinci programmi raames EEEKK õpetajate lähetusprojekt „Professional development via collaboration“, mille peamine eesmärk oli arendada partnerlussuhteid Euroopa koolide ja ettevõtetega.

ESF programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” raames viis EEEKK 2011. aastal läbi juuksuritöö ja iluteeninduse ettevalmistusega tegelevate kutseõpetajate koolitused, mille eesmärgiks oli erialane enesetäiendamine.

Lähemalt projektides osalemisest

2013-2014

Eesti Esimese Erakosmeetikakooli töötajaskonna rahvusvaheline mobiilsus on tõusulainel. Osalemine Elukestva Õppe programmides on andnud õpetajatele teadlikkuse Leonardo da Vinci projektide võimalustest rahvusvahelises koostöös osalemiseks. Koostöö kolleegidega teistest Euroopa riikidest aitab kaasa õpetajate erialase asjatundlikkuse süvendamisele läbi isiklike töökogemuste, mis omakorda toetab nii kooli kui Eesti iluteeninduse valdkonna arengut tervikuna.
Lähetused:
•        P.Stradins Medical College of the University of Latvia;
•        Riga School of Cosmetics;
•        SKY-Opisto;
•        Stadin Ammattiopisto;
Lähetuste eesmärkideks oli toetada ja edendada uuendusi õppimise ja õpetamise protsessis läbi ametialase pädevuse ja koostöö täiustamise.


Osalejate mõtteid: 
Eva Mägi, kosmeetika eriala õpetaja: 
Antud projekti raames oli eelkõige huvitav näha erinevaid kosmeetikakoole nii Soomes kui Lätis - riiklikke ja erakoole; tutvuda nende töökorralduse, interjööri, töövahendite ning õpetajatega. Rõõmustav on tõdeda, mida ütlesid ka meie kooli õpilased, et meie kool on võrdluses ülalmainitutega, igati kaasaegne, ilus (puhas ja valgusküllane) ning õpilasesõbralik. Ka on meie klienditeeninduslik pool väga hästi korraldatud ning kenasti toimiv. Mina isiklikult sain palju huvitavaid ideid ja õppematerjale, mida saab kasutada SPA koolituse käivitamisel. Väga hea kontakt, mis tekkis õpetajatega, võimaldab edaspidi koostööd jätkata ja arendada.

Liidia Ots, korraldusjuht:
Lähetuse jooksul sai käsitleda ja analüüsida Stadin Ammattiopistos nii õppe- kui ka praktika alast informatsiooni, olulisel kohal oli teadmiste täiendamine õppetöö ja juhtimise seisukohalt. Külastades loenguid ja praktikume, saime ülevaate kasutatavatest õppemetoodikatest, õpilaste hindamisest ja kasutatavatest õppematerjalidest. Toimusid erialased tunnivaatlused sh klienditeeninduse jälgimine ja seda nii kosmeetiku kui ka juuksuri erialal. Kesksemateks teemadeks olid rahvusvaheline juuksuri haridussüsteemi Pivot Point ja SPA õppekavad.

Tulemas uus projekt  „Improvement of professional competence via collaboration“ 2013-2014.
Projektiga "Improvement of professional competence via collaboration" soovitakse täiendada rahvusvahelisi partnerlussuhteid Euroopa koolidega oskusteabe ja kogemuste tasandil. Ühtlasi aitab projekt motiveerida ja julgustada Eesti Esimese Erakosmeetikakooli õpetajaid ennast proovile panna ja analüüsida Euroopa kutsekoolide eripärasid ja täiendõppevõimalusi. Projektiga soovitakse tõsta töötajate professionaalseid erialaseid pädevusi ja praktilisi oskusi ning hoida seeläbi kool Eesti kaasaegseima iluteeninduse õppeasutusena. Lisaks õpetamisele rahvusvaheliste õppeprogrammide alusel peab Eesti Esimene Erakosmeetikakool  konkurentsieelise saavutamiseks ja säilitamiseks oluliseks keskenduda rahvusvahelise koostöö võrgustiku loomisele, arendamisele ja täiustamisele.
 
2013

Leonardo da Vinci  programmi koostööprojekt “Development of Joint Learning Material for Beauticians” 3. rahvusvaheline kohtumine Helsingis, Soomes 2.-3.5.2013

Projektis „Develpoment of joint learning material for beauticians“ 
osalesid:
•    SIA RÄ«gas Kosmētikas skola,
•    Latvijas kosmētiÄ·u un kosmetologu asociācija,
•    Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto ja
•    Eesti Esimene Erakosmeetikakool.
Tutvustavaid materjale võib näha ka partnerite kodulehelt:
http://www.kosmetikasskola.lv
http://www.skyo.fi

Koostöös sündisid järgmised õppematerjalid:

Summary of the project. Presentation. Helsinki, 2013 
Face and body classical cosmetic massage. Common material 
BACK MASSAGE. VIDEO. Helsinki, 2013  
Body massage scheme. Rigas Kosmetikas skola 
Intership programm and tasks. Common material. Helsinki, 2013 
COMMON INTERNATIONAL DATABASE OF INTERNSHIP PLACES 
Anti-age therapy. Innovative technologies. Common material 
Classical cosmetic body massage. Student conference. Riga, 2013 
Classic cosmetic face massage. Student Conference. Riga, 2013 
Anti-age therapy. Innovative technologies. Beauticians Conference. Riga, 2013 
Publication in Latvija avize 

Eestikeelsed õppematerjalid

Tselluliidi massaaž  
Praktilised aspektid. Innovaatilised tehnoloogiad kosmetoloogias  
Meeste näonaha hooldus. Presentatsioon. Tiina Liitma 
Keha ja näo kosmeetiline klassikaline massaaž   
Meeste näonaha hooldus. Tiina Liitmaa 
Klassikaline näomassaaž  

SKY-Opisto koolis toimus projekti 3. kohtumise avamine. Avasõnad öeldi Soome partnerite Anna-Liisa Halsas-Lehto, Heini Lahdensuo, Milla Hartikaineni poolt.Kohtumine algas osalejate ja programmi tutvustusega ning filmiga kohaliku kooli  Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto ajaloost. Kuulati  SKY-Opisto õpilaste kursusetööde  ettekandeid teemadel “Arctic Beauty Elixirs” jt.
Rigas Kosmetikas Skola poolt anti ülevaade senini projektis toimunust. (Summary of the EU Lifelong Learning Programme Leonardo Da Vinci “PARTNERSHIPS”).
Ettekandmisel olid projekti raames valminud õppevideod: Classical Facial Massage ja Classical Body  Massage.
Projekt „Develpoment of Joint Learning Material for Beauticians“ aitab kaasa koolitajate kompetentside tõstmisele, olemasolevate õppematerjalide täiendamisele, kohandades neid tegeliku tööelu vajadustega, täiendades õpilasi aktiveerivate metoodikatega.
Arendades seda projekti, on kolm Euroopa riiki tihedas koostöös. Projekti tegevused toetavad suurenevat liikumist Euroopa riikide vahel ja parandavad teabevahetust  rahvusvahelisel tasandil.
Kuna projekt hõlmab ideede ja heade tavade vahetamist kogu Euroopas, aitab  see projekt  kaasa uuendustele, mis baseeruvad strateegilisele partnerlusele institutsioonide ja partnerite vahel.
Rahvusvahelise partnerluse olemus on pakkunud uusi vorme, kus jagatakse parimat praktikat, parimat tava ja ühist koostööd selles protsessis.

Vaata fotosid Galeriist

Loe artiklit ajakirjast ILUGURU. 

2012
Lifelong learning programme "Development of joint learning material for beauticians" raames  toimus kahepäevane rahvusvaheline kohtumine, mis oli arvult teine, 18.oktoobril 2012 Sokos hotell Viru konverentsikeskuses ja 19.oktoobril 2012 Eesti Esimeses Erakosmeetikakoolis. Töögrupid  võrdlesid oma õppematerjale teiste Euroopa koolidega. Toimus diskussioon ning ühiste praktikakriteeriumite täiendamine.

Vaata fotosid Galeriist.

Koostöös sündisid järgmised õppematerjalid:

Presentation of project development. Tallinn, 2012 

Cosmetic body and facial classic massage. Presentation of topic development. Tallinn, 2012 
Anti-cellulite manual massage. Presentation. Student research work. Tallinn, 2012 
Anti-cellulite manual massage. Student research work. Rigas Kosmetikas skola 
Relaxing facial treatment for men. Presentation. Student research work. Tallinn, 2012 
Relaxing facial treatment for men. Student research work. Rigas Kosmetikas skola 

Leonardo Da Vinci programmi raames koostööprojekt „Development of joint learning material for beauticians“ aitab kaasa õppijate kompetentside tõstmisele, olemasolevate õppematerjalide täiendamisele kohandades neid tegeliku tööelu vajadustega.
Selleks, et paremini toetada õpilaste vajadusi, on käesolevasse projekti kaasatud ka õpilased, kelledest kahe õpilase ülesandeks oli töötada  praktilises uuringus. Õpilased kirjutasid õppematerjalid  teemadel:
- meeste näonaha hooldus;
- antitselluliidi massaaž kehale.
Uurimustöödest võtsid osa Tiina Liitmaa ja Tuuli Horm. Nende uuringutega on võimalik tutvuda Eesti Esimese Erakosmeetikakooli raamatukogus ning lühikokkuvõtteid saab lugeda SIIN!

Vaata Tuuli ja Tiina fotosid Galeriis.

28 - 29.08. 2012 toimus Riias Leonardo Da Vinci programmi raames koostööprojekti "Development of joint learning material for beauticians" kohtumine SIA Rigas Kosmetikas Skola õpetajatega.
Käesolev projekt on loonud suurepärased võimalused rahvusvahelise koostöövõrgustiku tekkeks koolide ja ettevõtjate esindajate vahel ning lähitulevikus valmivad nii õpilastele, kui ka õpetajatele mõeldud projekti rahvusvahelised kosmeetika eriala õppematerjalid.

Vaata fotosid Galeriist.

22.08.2012 toimus Leonardo Da Vinci programmi raames koostööprojekti "Development of joint learning material for beauticians" õpetajate töögrupi väljasõit Vihula mõisa.
Lähtuvalt projekti eesmärkidest toimus ühise õppematerjali teemade ülevaatamine. Õpetajad jagasid kogemusi, analüüsisid erinevate õppeprogrammide ja õppematerjalide nõrkusi ja tugevusi.

Vaata fotot Galeriist.

2011

2011-2013 projekt "Lifelong Learning Programme" eesmärgiks on koostöös Euroopa koolide ja organisatsioonidega innovatiivse rahvusvahelise õppematerjali väljatöötamine iluteenindajatele.

Projektis osalevad: CIDESCO International Riga School of Cosmetics, Latvian Cosmetician and Beautician Association, SKY - Opisto (Soome) ning Eesti Esimene Erakosmeetikakool.
24 - 25. novembril 2011 Riias sai projekt ametliku alguse. Kohtusid töögrupid erinevatest riikidest ning arutlusel oli õppematerjalide arendamine, ühiste praktikakriteeriumite väljatöötamine. Eesti töögrupis osalevad EEEK õpetajad, õpilased jt. Täiendavalt toimuvad videoseminarid, jooksvalt koosolekud ning telefonikonverentsid. Sügisel 2012 toimub kohtumine Eestis, kus esitletakse programmi ning toimuvad materjalide visuaalse kontseptsiooni arutelud.

Vaata fotosid Galeriist.

Koostöös sündisid järgmised õppematerjalid:

Presentation of the school and project. Riga, 2011
Presentation of the Association. Riga, 2011 
Face and body classical cosmetic massage. Presentation. Riga, 2011
Anti-age therapy. Innovative technologies. Presentation. Riga, 2011

2011-2012  Eesti Esimene Erakosmeetikakool Projekt "Sucess via experience" on kavandatud eesmärgiga anda Eesti Esimese Erakosmeetikakooli õpilastele võimalus kinnistada ja arendada Eestis omandatud teoreetilisi teadmisi ja oskusi Euroopa koolide õppesalongides ja iluteenust pakkuvates ettevõtetes. Projekt on vajalik selleks, et kaasa aidata tulevaste iluteenindajate professionaalse taseme paranemisele ning õppimisvõimaluste mitmekesistamisele.

2011-2012  Eesti Esimene Erakosmeetikakool Projekti „Professional development via collaboration „peamine eesmärk on arendada partnerlussuhteid  Euroopa koolide ja ettevõtetega selleks, et rahvusvahelises võrdluses määratleda oma organisatsiooni edukust, kvaliteeti ning arenguvajadusi ning kavandada tulevikus ühiseid koostööprojekte.

ESF programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” raames viib Eesti Esimene Erakosmeetikakool 2011. aastal läbi juuksuritöö ja iluteeninduse ettevalmistusega tegelevate kutseõpetajate koolitused.  Koolituste eesmärgiks on erialane enesetäiendamine lähtuvalt iluteeninduse erialade riikliku õppekavaga kehtestatud kutseõppesisust ja nõuetest, et toetada juuksuri erialal kooli õppekava rakendumist.

14.02.2012 lõppes Eesti Esimene Erakosmeetikakool Projekt "Sucess via experience"

2011-2012  Eesti Esimese Erakosmeetikakooli Projekt "Sucess via experience" oli kavandatud eesmärgiga anda Eesti Esimese Erakosmeetikakooli õpilastele võimalus kinnistada ja arendada Eestis omandatud teoreetilisi teadmisi ja oskusi Euroopa koolide õppesalongides ja iluteenust pakkuvates ettevõtetes. Projekt oli vajalik selleks, et kaasa aidata tulevaste iluteenindajate professionaalse taseme paranemisele ning õppimisvõimaluste mitmekesistamisele.

Maivi Leppsalu, Eesti Esimese Erakosmeetikakooli juuksuri eriala õpetaja, kirjutab õpirändest Soome, Helsingi Teeninduserialade Õppekeskusesse...

...Kui Sinult küsitakse, kas oled huvitatud nägema, mis toimub teistes riikides sellel erialal, mida Sa õpid või kus töötad, siis olgem julged ning haarakem härjal sarvist ning mingem piiri taha tarkusi ja kogemusi ammutama.

Nii juhtus minuga, kui Eesti Esimesest Erakosmeetikakoolist küsiti, kas ma sooviksin osaleda Leonardo da Vinci programmis, mille käigus viiakse läbi õpiränne teiste riikide õppeasutustesse. Võtsin pakkumise vastu ja mul avanes suurepärane võimalus viibida ja jälgida 5 päeva jooksul Helsingi Teeninduserialade Õppekeskuses juuksuri eriala õpilaste ja õpetajate tegemisi-toimetusi.

Olles ise juuksuri eriala praktika juhendaja, oli minu sooviks ning eesmärgiks tutvuda välisriigis selle eriala õppe ja töötingimustega, õppetöökorralduse, õppekava, õpitulemuste ja hindamissüsteemiga, õpetamisega Pivot Point metoodika järgi, õppematerjalidega, praktilises töös kasutatavate toodetega, samuti tööergonoomika õpetusega. Projekti kaasabil soovisin tõsta teadlikkust, missugused enese- ja kooliarenduslikud võimalused kaasnevad välisriigi õppeasutusega suheldes, neilt õppides ning kogemusi jagades.

Vastuvõtva organisatsiooni juhtkond ning töötajad olid meie kui külaliste suhtes äärmiselt sõbralikud ja koostööaltid. Oldi lahkesti nõus vastama esitatud küsimustele, andes informatsiooni nii õpetamise kui ka Soomes toimiva õpetussüsteemi kohta üldiselt. Olime ühisel seisukohal, et rahvusvaheline koostöö on hädavajalik. Kuna elame EL-s ja kõikidele lõpetajatele on piirid valla, siis oleme kohustatud tundma huvi, milliste teadmiste ja kogemuste pagasiga väljuvad tööturule teiste riikide koolide, sh kutsekoolide lõpetajad.

Majutustingimused olid suurepärased. Hotelli hea asukoht nii külastatava õppeasutuse, kui ka kesklinna suhtes oli ülihea.

Välislähetusest saadud kogemused ja informatsioon, sh läbiviidud tundide jälgimine, andis hulgaliselt uusi mõtteid, kuidas paremini ja tulemuslikumalt õppetööd korraldada. Projektis osalemine avardas minu kui õpetaja silmaringi, andis kindlust jätkata sellega, mis juba tehtud, noppida saadud kogemusest välja huvitavamad ja juba toimivad nüansid õppetöö  parendamiseks. Väislähetuses kogetu edasiandmine peaks olema rikastav nii organisatsioonile, õpilastele kui ka töökaaslastele.

Seega, kui pakutakse sellist võimalust, siis haarake aga julgesti kinni!

Helsingi Teeninduserialade Õppekeskuses juuksuri eriala õpilaste toimetused

Marilin Kilk, Eesti Esimese Erakosmeetikakooli kosmeetiku eriala õpilane, räägib oma õpirändest Belgiasse...

...Mina käisin kuuajasel välislähetusel Belgias, teemantilinnas Antwerpenis.
Igapäevaselt  käisin praktikal kahes kohas:
Sint-Elisabethi Instituudis, kus tegin kõiki neid protseduure, mida olen õppinud ning samas õpetas ka kohalik õpetaja mulle palju uusi ja huvitavaid hooldusi (näitena võib tuua laavakividemassaaž, baobab massaaž (Aafrika pähklimassaaž), spa maniküür ja spa pediküür jne).
De Clou Saunakompleksis, kus suurem rõhk oli pandud massaažidele. Lisaks sai seal veel teha näohooldusi, kehakoorimisi ja seebitamisi.
See kuuajane välispraktika andis mulle juurde palju enesekindlust ja ka kindlustunnet omas töös, et suudan seletada välismaalasele inglise keeles ära, mida ma hakkan temaga tegema ja miks see tema jaoks hea on :)
Endale eesmärgiks seadsin mõned punktid – silmaringi avardamine, inglise keele praktiseerimine ja sellega toimetulemine, praktiliste erialaste oskuste omandamine. Kõik minu eesmärgid said täidetud.
Ma soovitan kõigil sellistest projektidest osa võtta, see on väga huvitav, hariv ja mis põhiline, saate end proovile panna :)

Marilin Kilk vasakult teine, pildil koos Belgia õpilaste ja õpetajaga ning EEEK õpilase Kallas Evaga (paremal)


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena