EST | ENG | RUS

PIVOT POINT


 
PIVOT POINT
Leo Passaaž, kes on juuksurite võistluse maailmameister , alustades ainult viie õpilasega auditooriumis, lõi täielikult uue stilistide õpetamise metoodika Pivot Point. Leo Passazist, kui loojast, sai legend. 40 aasta jooksul on välja kujunenud uus stilistide põlvkond, kes on saavutanud omal alal absoluutse liidripositsiooni maailmas. Edu aluseks sai teaduslik lähenemine juuste disainis. See on teooria, mis ühendas printsiipe ja seadusi nii teaduse kui kunsti vallast, mis võimaldas luua ideaalse juukselõikuse. Tänaseks ühendab PIVOT POINT metoodika terves maailmas 58 riigis 2800 kooli . Vilistlaste arv on üle 60 000.
 
1962. a. - PIVOT POINT meetodi sünd, Chicagos, USA 
1966. a. – ettevõte PIVOT POINT INTERNATIONAL saab korporatsiooni staatuse. Tegutsetakse aktiivselt õppematerjalide koostamise ja õpikute kirjutamisega, salvestatakse õppeotstarbelisi videokassette ja slaide . Samal ajal viiakse läbi praktilisi seminare. Kõik algab ideest. Igasugune looming – olgu see siis disain, skulptuur, maal või ettevõte, kõik see saab alguse õnnestunud mõttest. „Minu arusaamine isikliku äri – PIVOT POINT - võimalusest, tuli sel ajal, kui olin vaimustunud Bauhausist – ühest kõige tuntumast saksa moderni koolkonnast. Bauhausi üks peamisest ideest oli (sama mis PIVOT POINTil) - luua ideaalmudel , nii teaduslik ja tavaline selleks, et iga inimene saaks tõsta oma teadmisi loominguliselt. Kasutades Bauhausi ideid juuksuriäris, lõin universaalse õppesüsteemi, mis aitab inimestel saada stilistideks. Meie juuksurid analüüsivad, näevad ette ning planeerivad oma tööd. PIVOT POINTis on tähtis mitte ainult näidata „kuidas“ vaid ka „miks“. Teadmised „kuidas“ osast annavad teadmisi tehnikast ja arusaam „miks“ muudab õpilase loojaks ja annab loomingu vabaduse. Täielik loomingu vabadus - seda saavutavad PIVOT POINT õpilased tänu universaalsele õppesüsteemile, milles on peaosas võrdselt nii õpilane kui õpetaja. 
 
Õppeprogrammid
 
Teaduslik lähenemine naiste soengu tegemiseks.
Õpetus algab neljast põhilisest juukselõikuse tehnikast. Õpilased õpivad kombineerima nelja vormi või töötama iga vormiga eraldi, järk järgult tõstes oma kvalifikatsiooni, kergelt omandades värvi ja disaini õpetuse aluseid.
Teaduslik lähenemine meeste lõikusele.
Õpilased õpivad kombineerima ja adapteerima meeste lõikuse baasvorme. Kursuse osa algab tavaliste lõikuste õppimisest, meeste juuste disainist, seejärel toimuvad praktilised tunnid (süstematiseeritult juuste pikkuse järgi). 
Kursuse osa lõpeb vuntside ja habeme disainiga.
Teaduslik lähenemine soengu disainiks 
Õpilased õpivad mõtlema disainerite moodi ning õpivad saavutama oma läbimõeldud tulemust. Õppeprotsessi jooksul pööratakse tähelepanu tööriistade paljususele – ümarad kammid, erineva võimsusega föönid. Õpetatakse soengu 
tegemist erinevate tööriistadega ning traditsioonilist juuste niisket fikseerimist.
Teaduslik lähenemine värvide disainile
Pärast värvide keemiliste omaduste õppimist tutvutakse põhiliste juuste värvimise tehnikatega. Seejärel pööratakse tähelepanu värvide, vormide ja tekstuuride kooskõlastamisele , et lõpetada omaloodud eripärast juuste kompositsiooni.
Läbides kursuse saavad õpilased oskuse läheneda loominguliselt juuksuri tööle. 
Teaduslik lähenemine pikkkade juustega soengu disainis
Antud kursusel käsitletakse peamisi töövõtteid pikkade juustega, mis annavad võimaluse teha lõpetatud soengut. See on üks võimalustest õpilaste jaoks avaldada ennast antud sfääris ning saavutada tulemus. Kursuse lõpus õpilased 
tunnevad ennast oma alal palju kindlamini.
Teaduslik lähenemine püsilokkidele
Püsilokid võivad osutuda tähtsaks elemendiks kogu kompositsioonis. Sellise tekstuuri lisamine kõva, gradueeritud, progressiivne, ühtlase ja kombineeritud vormidele, mis mõjutab lõpptulemust. Iga ülesanne demonstreeritakse 
mannekeeni peal, õpitakse tundma tekstuuri mõjutamise sidet soengule. 
 

Vaata videot!

Baltimaade Pivot Point maaletoojate kohtumine  Lisatud 15.08.12

8. ja 9. augustil 2012 toimus Baltimaade Eesti, Läti ja Leedu Pivot Point maaletoojate kohtumine Vilniuses. Arutlusel olid juuksuritele mõeldud Pivot Point suunad, koolitused, metoodikad ja kogu Pivot Point areng Baltimaades.

Uudis seoses Pivot Point International metoodiliste õppevahenditega. Lisatud 15.08.12

Pivot Point International metoodilised õppevahendid on teinud läbi uuenduskuuri. Eesti Esimese Erakosmeetikakooli 2012 sügisel juuksurierialale õppima asuvatel noortel on suurepärane võimalus oma teadmiseid ammutada nüüd täiesti uutest õpikutest!

 


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena