EST | ENG | RUS

Juuksuri koolitus (algƵpe)

Koolituse aluseks on juuksurite kutsestandard.

Kooli õppekavade väljatöötamisel on kasutatud täiendavalt  juuksurite  rahvusvahelise haridussüsteemi Pivot Point metoodikat.

Õppekava nimetus: Juuksuri koolitus (algõpe)
Õppekavarühm: Iluteenindus

Maht: 1600 h: auditoorne töö 540 h, praktika 900 h, (lisandub 160 h iseseisvat tööd)
Koolituse toimumise aeg03.09.2018-02.09.2019
Koolituse toimumise koht: Pärnu mnt 130, 2. korrus,  Tallinn

Koolituse eesmärk:Omandada teoreetilised baasteadmised ja praktilised oskused töötada juuksurina ja nõustada klienti.

Koolituse õppekava sisu:
Sissejuhatus õpingutesse, töökeskkond ja hügieen, klienditeenindus, nahahaigused, soengukunst ja kujundamine, juuste hooldus, struktuurikujundus, värvitöötlus, juuste lõikamine.

Koolituse õpiväljundid:
- omab ülevaadet juuksur eriala  ja ilusalongide töökeskkonna eripära kohta;
- käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;

- mõistab peanaha ja juuste ehitust ning peanaha ja juuste erinevaid probleeme, haigusi ja häireid;
- peseb ja hooldab kliendi peanahka ning juukseid;
- lõikab juukseid vastavalt koostatud lõikusjoonisele;
- teeb kliendile juuksestruktuuri püsimuutmise;
- mõistab värvikaardi ülesehituse põhimõtet, kasutab seda juuste värvi määramisel ja värviretsepti koostamisel, rakendab neid teadmisi praktilises töös;
- kujundab soengu, arvestades näo- ja peakujuga;

- valmistab ette töökoha varustades selle vajalike töövahendite ja toodetega;
- järgib oma töös tööohutus- ja hügieeninõudeid;
- nõustab klienti;

Hindamismeetodid:   teoreetiline test ja praktiline töö 
Hindamiskriteeriumid:  mitteeristav hindamine
Väljastatav dokument
Kõigile koolituse läbinuile väljastatakse vastavasisuline tunnistus

Koolitajad:

Eve Palo:
kutsepedagoogika bakalaureus kutseõpetaja erialal ;
kesk-eri diplom juuksuri erialal;
tegevjuuksur alates 1984
rahvusvahelised juuksuri koolitused

 

Piret Koemets:
erialane väljaõpe otse meistrilt;
tegevjuuksur aastast 1982;
töötanud juuksurina Soome ja Saksamaa erinevates firmades;
Eesti Esimene Erakosmeetikakooli  juuksuri eriala õpetaja alates 2012;
Rahvusvahelise juuksurite haridussüsteemi PIVOT POINT  väljaõppe koolitaja;
Goldwelli toodete ja juuksuri väljaõppe  koolitaja;
rahvusvahelised juuksurite koolitused Soomes ja Saksamaal;

Grupp: 8-10 õppijat

Info: tel: +372 655 5132 e-mail: info kosmeetikakool.ee
Teooria ja praktikaõppe klassides on kasutusel kaasaegsed tehnilised erialased seadmed ja infotehnoloogilised vahendid. Praktiliseks õppeks on kooliruumid sisustatud kaasaegse inventariga. Töövahendid ja tooted kursusel kasutamiseks on kooli poolt.

Täida avaldus siin ...

 

 


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena