EST | ENG | RUS

Kosmeetiku koolitus (algƵpe)

Koolituse aluseks on kosmeetikute kutsestandard tase 5.
Õppekava nimetus: Kosmeetiku koolitus (algõpe)
Õppekavarühm: Iluteenindus
Maht: 1600 h: auditoorne töö 540 h, praktika 900 h, (lisandub 160 h iseseisvat tööd)
Koolituse toimumise aeg: Eestikeelse grupi ja osalise vene õppekeelega grupi koolituse aeg kokkuleppel
Koolituse toimumise koht: Pärnu mnt 130, 2. korrus,  Tallinn
Koolituse eesmärk:Omandada teoreetilised baasteadmised ja praktilised oskused töötada kosmeetikuna ja nõustada klienti.

Koolituse õppekava sisu:
Sissejuhatus õpingutesse, majandusõpe, töökeskkond ja hügieen, klienditeenindus, nahahaigused, näohooldus, kätehooldus, jalgade hooldus, kehahooldus, jumestamine, anatoomia ja füsioloogia, mikrobioloogia, kosmeetiline keemia.

Koolituse õpiväljundid:
- omab ülevaadet kosmeetiku eriala  ja ilusalongide töökeskkonna eripära kohta
- käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
- teab inimese keha ehitust ja füsioloogiat
- teab nahahaiguste tunnuseid, nakkusohtlikkust ja nende vältimise võimalusi ning hoolduse põhimõtteid
- teab levinumaid näonaha, käe- ja jalanaha- ning küüntehaiguseid;
- valmistab ette töökoha varustades selle vajalike töövahendite ja toodetega;
- teeb maniküüri, kasutades sobivaid töövahendeid ja –võtteid, tooteid ja aparatuuri
- teeb pediküüri, kasutades sobivaid töövahendeid ja –võtteid, tooteid ja aparatuuri
- teeb näohooldust, kasutades sobivaid töövahendeid ja –võtteid ning tooteid ja aparatuuri
- teeb ripsmete ja kulmude keemilist värvimist ning kulmude kujundamist;
- teeb päeva- ja õhtumeiki kasutades sobivaid tooteid ja töövahendeid;
- teeb keha massaaži, -aparaadihooldusi ja depilatsiooni;
- järgib oma töös tööohutus- ja hügieeninõudeid;
- nõustab klienti;

Hindamismeetodid:   teoreetiline test ja praktiline töö 
Hindamiskriteeriumid:  mitteeristav hindamine
Väljastatav dokument
Kõigile koolituse läbinuile väljastatakse vastavasisuline tunnistus

Koolitajad:

Merike Ivask
magistriõppe diplom, tunnistus finantsjuhtimise erialal;
pedagoogikamagistri kraad kutseõppedidaktika erialal;    
kesk-eri diplom, kosmetoloogi erialal; 
kesk-eri diplom, meditsiiniõe erialal;
Eesti Esimene Erakosmeetikakooli omanik ja eriala õpetaja, üliõpilaste mentor, tegevkosmeetik;
Rahvusvahelise CIDESCO diplom kosmeetiku erialal
Rahvusvaheline kogemus: Elukestev õpe Leonardo da Vinci ja ERASMUS+ programmide erinevates projektides

Sirje Tammeoks
kutsepedagoogika diplom;
tunnistus kosmeetiku erialal;
Eesti Esimese Erakosmeetikakooli kutseõpetaja 1997. aastas
Rahvusvaheline kogemus: Elukestev õpe Leonardo da Vinci ja ERASMUS+ programmide erinevates projektides

Grupp: 8-10 õppijat

Info: tel: +372 655 5132 e-mail: info kosmeetikakool.ee
Teooria ja praktikaõppe klassides on kasutusel kaasaegsed tehnilised erialased seadmed ja infotehnoloogilised vahendid. Praktiliseks õppeks on kooliruumid sisustatud kaasaegse inventariga. Töövahendid ja tooted kursusel kasutamiseks on kooli poolt.

 Täida avaldus siin ...


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena