EST | ENG | RUS

Spaateenindaja koolitus

Spaateenindaja õppekava aluseks on spaateenindaja kutsestandard tase4 ja tasemeõppe spaateenindaja õppekava

Õppekava nimetus: Spaateenindaja koolitus
Õppekavarühm: Iluteenindus
Maht: 1100 akh, 440h auditoorne töö, 600h praktika,  (lisandub 60 h iseseisevat tööd)
Koolituse toimumise aeg: 9 kuud

Koolituse toimumise koht: Eesti Esimene Erakosmeetikakool, Pärnu mnt 130, 2.korrus, Tallinn

Koolituse eesmärk: 
tagada õppurile  täielik ja õige arusaam  spaaideoloogiast ja kontseptsioonist ning  
oskused erinevatest spaahooldustest ja spaaeksistentsi toetavatest tegevustest.

Koolituse õppekava sisu:
sissejuhatus õpingutesse, karjäärplaneerimine ja ettevõtlus, klienditeeninduse alused, 
mikrobioloogia ja dermatoloogia alused, inimse keha ehitus ja füsioloogia, 
kehahoolitsused, spakultuur,-teenused ja korraldamine, kursusetöö, praktika.

Koolituse õpiväljundid:
- omab ülevaadet spaateenindaja kutsest;
- mõistab oma rolli ettevõtluskeskkonnas, õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel;
- mõistab kliendikeskse teeninduse olemust;
- teab erinevate nahahaiguste tunnuseid, nakkusohtlikkust ja nende vältimise võimalusi ning hoolduse põhimõtteid;
- teab inimese keha ehitust ja funktsioneerimist;
- viib läbi massaaži-, näo-, keha- ja aparaadihoolitsusi, kasutades sobivaid hooldusvahendeid ja –tooteid;
- viib läbi spaa maniküüri ja –pediküüri, kasutades sobivaid hooldusvahendeid ja –tooteid;
- tunneb spaaettevõtete tegevusvaldkondi, liike ja eripära, spaaideoloogiat ja kultuuri, omab ülevaadet spaatrendidest;
- nõustab klienti;

Hindamismeetodid:   teoreetiline test ja praktiline töö 
Hindamiskriteeriumid:  mitteeristav hindamine
Väljastatav dokument
Kõigile koolituse läbinuile väljastatakse vastavasisuline tunnistus

Koolitajad: Kaili Laur  tunnistus kosmeetiku erialal; rahvusvahelise kosmeetiku CIDESCO sertifikaat; Islandi kosmeetikute kvalifikatsioon; Islandi Spa ja kosmeetikualased rahvusvahelised töökogemused

Merike Ivask magistriõppe diplom, tunnistus finantsjuhtimise erialal; pedagoogikamagistri kraad kutseõppedidaktika erialal;      kesk-eri diplom, kosmetoloogi erialal;  kesk-eri diplom, meditsiiniõe erialal; rahvusvahelise CIDESCO diplom kosmeetiku erialal.


Grupp: 8-10 inimest Info: tel:+372 655 5132; e-mail: info kosmeetikakool.ee Teooria ja praktikaõppe klassides on kasutusel kaasaegsed tehnilised erialased seadmed ja infotehnoloogilised vahendid. Praktiliseks õppeks on kooliruumid sisustatud kaasaegse inventariga. Töövahendid ja tooted kursusel kasutamiseks on kooli poolt.

 

 

Täida avaldus siin ...


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena