EST | ENG | RUS

Kosmeetiku koolitus "Tagasi erialasele tƶƶle"

Kosmeetiku kooituse "Tagasi tööle" õppekava aluseks on kosmeetik tase 5 kutsestandard, tasemeõppe kosmeetiku õppekava, täiendavalt on kasutatud kosmeetikute  rahvusvahelise haridussüsteemi CIDESCO metoodikat.


Õppekava nimetus: Kosmeetiku koolitus "Tagasi erialasele tööle"
Õppekava rühm: Iluteenindus
Maht: 800h sh auditoorne töö 200h, praktika 600h
Koolituse toimumise aeg: 6 kuud
Koolituse toimumise koht: Eesti Esimene Erakosmeetikakool, Pärnu mnt 130, 2.korrus, Tallinn

Koolituse eesmärk:
Anda kosmeetiku eriala lõpetanud õppijale valmidus  tööturule naasmiseks. Koolitus on mõeldud eelkõige neile, kes tööturult eemal viibinud ning soovivad erialaseid oskuseid taastada. Igale koolituses osalejale koostatakse individuaalne programm

Koolituse õppekava sisu:
Sissejuhatus õpingutesse, klienditeenindus, kehahooldus, näohooldus,kätehooldus, jalgade hooldus, jumestamine, töökeskkond ja hügieen, esmaabi, kosmeetiline keemia, tootekoolitus, praktiline töö kliendiga, praktilised arvestustööd 


Koolituse õpiväljundid:
- omab ülevaadet kosmeetiku eriala  ja ilusalongide töökeskkonna eripära kohta;
- käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
- teab inimese keha ehitust;
- teab levinumaid näonaha, käe- ja jalanaha- ning küüntehaiguseid;
- valmistab ette töökoha varustades selle vajalike töövahendite ja toodetega;
- teeb maniküüri, kasutades sobivaid töövahendeid ja –võtteid, tooteid;
- teeb pediküüri, kasutades sobivaid töövahendeid ja –võtteid, tooteid ja aparatuuri;
- teeb näohooldust, kasutades sobivaid töövahendeid ja –võtteid ning tooteid ja aparatuuri;
- teeb ripsmete ja kulmude keemilist värvimist ning kulmude kujundamist;
- teeb päevameiki kasutades sobivaid tooteid ja töövahendeid;
- teeb keha massaaži ja depilatsiooni;
- järgib oma töös tööohutus- ja hügieeninõudeid;
- nõustab klienti;

Hindamismeetodid:   teoreetiline test ja praktiline töö 
Hindamiskriteeriumid:  mitteeristav hindamine
Väljastatav dokument
Kõigile koolituse läbinuile väljastatakse vastavasisuline tunnistus

Koolitajad:
Merike Ivask
magistriõppe diplom, tunnistus finantsjuhtimise erialal;
pedagoogikamagistri kraad kutseõppedidaktika erialal;     
kesk-eri diplom, kosmetoloogi erialal; 
kesk-eri diplom, meditsiiniõe erialal;
rahvusvahelise CIDESCO diplom kosmeetiku erialal.

Sirje Tammeoks
kutsepedagoogika diplom;
tunnistus kosmeetiku erialal;
Eesti Esimese Erakosmeetikakooli kutseõpetaja 1997. aastast.

Grupp: 8-10 õppijat

Info: tel:+372 655 5132; e-mail: info kosmeetikakool.ee

Teooria ja praktikaõppe klassides on kasutusel kaasaegsed tehnilised erialased seadmed ja infotehnoloogilised vahendid. Praktiliseks õppeks on kooliruumid sisustatud kaasaegse inventariga. Töövahendid ja tooted kursusel kasutamiseks on kooli poolt.


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena