EST | ENG | RUS

Tagasi iluteenindaja erialasele tƶƶle

1. Kursuse õppekava nimetus: TAGASI ILUTEENINDAJA ERIALASELE TÖÖLE (kosmeetik)!

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus            

ÕPPEKAVARÜHM: juuksuritöö ja iluteenindus (ISCED 1012)

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Õppekava kosmeetik tase 5 (EHIS kood 152527) koostamise aluseks on kasutatud kosmeetiku eriala rahvusvahelise CIDESCO koolitusprogrammi ning Kosmeetik tase 5 kutsestandard nr 04-17102018-1.1/8k kompetentsid

 

3. Eesmärk, õpiväljundid ja omandatud kompetentsid

EESMÄRK: Anda õppurile valmidus tööturule naasmiseks iluteeninduse valdkonnas. Koolitus on mõeldud eelkõige neile, kes tööturult eemal viibinud ning soovivad erialaseid oskuseid taastada ja ühtlasi ka täiendada.

ÕPIVÄLJUNDID JA KOMPETENTSID:

  • käte- ja jalgadehooldus - teeb käte- ja jalgade hooldust, kasutades sobivaid töövahendeid ja -võtteid ning aparatuuri. Kompetentsid  valmistab kliendi käte ja jalgade hoolduseks ette: hindab ja analüüsib käte ja jalgade naha ja küünte seisukorda ning jalgade ehituses esinevad muutuseid visuaalselt, selgitab välja näidustused ja vastunäidustused; planeerib tööjärjekorra, vastavalt valitud hooldusele; viilib ja kujundab küüned vastavalt kliendi soovile, tagades esteetilise lõpptulemuse; korrastab küünenahad, kasutades sobivaid töövahendeid ja tehnikaid ning tooteid; eemaldab jalgade nahapaksendid, kasutades rasplit; masseerib käsi ja jalgu vastavalt näidustustele; lakib küüned vastavalt kliendi soovile, kasutades klassikalist lakki.
  • näohooldus –  teab erinevaid näonahatüüpe; teeb näonaha analüüsi; teeb erinevaid näohooldusi, kasutades sobivaid tooteid, töövahendeid ja -võtteid ning aparatuuri (d´arsenval, ionoforees); värvib ripsmeid ja kulme keemilise püsivärviga ning kujundab kulmud. Kompetentsid:  selgitab välja kliendi soovid, valib näonaha tüübile ja kliendi soovidele vastava hoolduse; puhastab näonaha, kaela ja dekoltee piirkonna, kasutades sobivaid tooteid; analüüsib näonahka; koorib ja aurutab näonaha, kaela ja dekoltee piirkonna vastavalt nahatüübile, kasutades sobivaid tooteid;  hooldab näonahka, kasutades sobivaid seerumeid, maske ja kreeme vastavalt näonaha tüübile ja hoolduse eesmärgile; masseerib nägu, kaela, dekolteed ja õlavöötme piirkonda; valib ja segab kliendile sobiva värvitooni ripsmete ja kulmude värvimiseks; värvib keemiliselt ripsmed ja kulmud, kasutades sobivaid töövõtteid, vahendeid ja tootekoguseid; puhastab nahalt värvijäägid, kasutades sobivat värvi eemaldajat; korrigeerib kulmud; valib sobivad meigitooted ja toonid; teeb kergjumestuse.
  • jumestamise alused - viib läbi näohooldusjärgse päevase kergjumestuse. Kompetentsid: teeb päevameigi, kasutades erinevaid jumestamise stiile, arvestades kliendi soovide ja näokujuga; desinfitseerib töövahendid.
  • kehahooldus - teeb üld- ja seljamassaaži; eemaldab karvu kehapiirkonnas, kasutades sobivaid hooldusvaheneid ja -tooteid ning kehahooldusaparatuuri (vacum). Kompetentsid: valmistab kliendi kehahoolduseks ette; teeb selja- ja üldmassaaži, kasutades sobivaid massaažitehnikaid, arvestades näidustusi ja vastunäidustusi. Karvade eemaldamiseks hindab nahka visuaalselt, selgitab välja näidustused ja vastunäidustused; valmistab naha ette karvade eemalduseks; eemaldab karvad, kasutades sobivaid vahendeid, tooteid ja töövõtteid; puhastab naha vahajääkidest ja kasutab järelhooldustooteid;
    annab juhiseid depilatsioonijärgseks järelhoolduseks.
  • Kasutab nahka läbistavad või naha pinna töötlemiseks vajalikke erialasied instrumente, 
  • Sooritab hooldusi praktilises töös kliendiga kooli keskkonnas.

 

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

SIHTGRUPP: kursus on mõeldud neile,  kes on viibinud eemal töökeskkonnast ja soovivad täiendada ning parendada  kosmeetikule/iluteenindajale vajalikke erialaseid teadmisi ja -oskusi, naasmaks tööturule iluteenindusega seotud valdkonnas.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: koolituskooskõlastatakse iga osalejaga  indivduaalselt

5. Õppe  maht ja õppekeskkond

ÕPPE MAHT: Koolituse kogumaht on 480 akadeemilist tundi (ak/h), millest 30 ak/h auditoorset tööd, 450 ak/h praktikat koolikeskkonnas.

ÕPPEKESKKOND: Teooria ja praktikaõppe klassides on kasutusel kaasaegsed tehnilised erialased seadmed ja infotehnoloogilised vahendid. Praktiliseks õppeks on kooliruumid sisustatud kaasaegse inventariga.

6. Õppe sisu ja temaatika

1. Teooria:

Erialane tööohutus – meeldetuletus kosmeetilisest keemiast, kosmeetilisest füüsikast ja esmaabist ning ergonoomikast (28 ak/h)

 

Lõpuarvestus – 2 ak/h

2. Praktiline töö

Erialased hooldused (näo-, käte-, jalgade ja kehahooldused, päeva-, õhtu- ja pidulik meik) 440 h

Erialased lõpuarvestused: 10 ak/h

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetodid:   teoreetiline test ja praktiline töö 
Hindamiskriteeriumid:  mitteeristav väljundipõhine hindamine loetakse arvestatuks kui teooriatestis on õigeid vastuseid 70%-100%  ning praktilised arvestused: näohoolduses, kehahoolduses (üldmassaaž ja depilatsioon) ning maniküüris ja pediküüris sooritatud vastavalt tööprotsessi kavale (töövõtted, töökoha korrastatus/töövahendite puhtus, esteetiliselt kaunis välimus – nt. jumestus, küünte hooldus ja lakkimine korrektselt/puhtalt sooritatud) vahemikus 70%-100% 


8. Väljastatavad dokumendid

Kõigile, kes on koolitusel osalenud ja mitteeristava väljundipõhise hindamise sooritanud 70-100% väljastatakse vastavasisuline tunnistus.
Alla 70% osaluse korral väljastatakse tõend (ak/h maht, läbitud moodul, teemad).

9. Koolitaja/-te kvalifikatsioon

Merike Ivask
2007          Tallinna Tehnikaülikool - finantsjuht

2005          Tallinna Ülikool - kutseõppedidaktika magister                                                                                                     

2003          Tallinna Pedagoogikaülikool - kutsepedagoog

1993          Suomen Kosmetologikoulu, Helsingi - CIDESCO kosmetoloog

1991          Tallinna Meditsiinikool - kosmeetik

1989          Tartu Meditsiinikool, cum laude - meditsiiniõde

läbitunud erinevaid kosmeetiku eriala täiendkoolitusi , sh eletrilises epilatsioonis, lümfimassaashis, aroomiteraapias -Helsingi , Soome

Kosmeetiku eriala tööstaaz 29 aastat

Marika Valk
Mainori Kõrgkool – rakenduskõrgharidus “Rakenduspsühholoogia (spetsialiseerumine/teenindusjuhtimine)” 2008;
Rahvusvaheline CIDESCO diplom kosmeetiku erialal 2009;
Tartu Ülikool “E-kursuse teostamine” 2011;
Tallinna Ülikool “Haridusasutuse juhtimine” 2011;
ITK “Esmaabi ja taaselustamine koolis” 2015;
Tallinna Personali Arenduskeskus “Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes – töökeskkonnaspetsialist” 2019.
OÜ Ilu ja Tervis õppetöö koordinaator ja eriala õpetaja 2007 – 2009;
Tallinna Tööstushariduskeskus kutseõpetaja, täienduskoolitusjuht ja töökeskkonnaspetsialist 2009 – 2019;
OÜ Ilu ja Tervis arendusdirektor 2020 -

Žanna Potapenko
kutsepedagoogika täiendkoolitus;
tunnistus kosmeetiku erialal;
kesk-eri diplom, kaubatundmise, materiaal-tehnilise varustuse ja turustuse erialal;
Eesti Esimene Erakosmeetikakooli  kutseõpetaja 2003. aastast
rahvusvaheline CIDESCO diplom kosmeetiku erialal

Ilona Loginova

Kosmeetik I kutsekvalifikatsioon 2009; kosmeetiku erialane töökogemus alates 2009. aastast.

Reet Valdek

1988          ABC Meigikool, Tampere, Soome - jumestuskunstnik

1985          NSVL koondis, rahvusvaheline jumestusvõistlus, hõbemedal

1975          AS Junor - kosmeetik

1972          Tallinna Meditsiinikool - medõde

 

 

Koolituse kogumaksumus: 1200.00 EUR

 

PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena