EST | ENG | RUS

Juuksuri koolitus. Tagasi erialasele tƶƶle!

Koolituse aluseks on juuksurite kutsestandard.

Kooli õppekavade väljatöötamisel on kasutatud täiendavalt  juuksurite  rahvusvahelise haridussüsteemi Pivot Point metoodikat.

Õppekava nimetus: Juuksuri koolitus  Tagasi erialasele tööle
Õppekavarühm: Iluteenindus

Maht: 800h sh auditoorne töö 200h, praktika 600h
Koolituse toimumise aeg: 6 kuud
Koolituse toimumise koht: Eesti Esimene Erakosmeetikakool, Pärnu mnt 130, 2.korrus, Tallinn

Koolituse eesmärk:
Anda juuksuri eriala lõpetanud õppijale valmidus  tööturule naasmiseks. Koolitus on mõeldud eelkõige neile, kes tööturult eemal viibinud ning soovivad erialaseid oskuseid taastada.

Koolituse õppekava sisu:
Sissejuhatus õpingutesse, töökeskkond ja hügieen, klienditeenindus, soengukunst ja kujundamine, juuste hooldus, struktuurikujundus, värvitöötlus, juuste lõikamine, praktiline töö kliendiga, praktilised arvestustööd.

Koolituse õpiväljundid:
- omab ülevaadet juuksur eriala  ja ilusalongide töökeskkonna eripära kohta;
- käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;

- peseb ja hooldab kliendi peanahka ning juukseid;
- lõikab juukseid vastavalt koostatud lõikusjoonisele;
- teeb kliendile juuksestruktuuri püsimuutmise;
- mõistab värvikaardi ülesehituse põhimõtet, kasutab seda juuste värvi määramisel ja värviretsepti koostamisel, rakendab neid teadmisi praktilises töös;
- kujundab soengu, arvestades näo- ja peakujuga;

- valmistab ette töökoha varustades selle vajalike töövahendite ja toodetega;
- järgib oma töös tööohutus- ja hügieeninõudeid;
- nõustab klienti;

Hindamismeetodid:   teoreetiline test ja praktiline töö 
Väljastatav dokument
Kõigile koolituse läbinuile väljastatakse vastavasisuline tunnistus

Koolitajad:

Helle Labzin
kesk-eri diplom juuksuri erialal;
praktika juhendaja tunnistus;
tegevjuuksur  aastast 2014;
Eesti Esimene Erakosmeetikakool, juuksuri eriala õpetaja alates 2014;
 

Grupp: 4 õppijat

Info: tel:+372 655 5132; e-mail: info http://www.kosmeetikakool.ee/images/at.gifkosmeetikakool.ee
Teooria ja praktikaõppe klassides on kasutusel kaasaegsed tehnilised erialased seadmed ja infotehnoloogilised vahendid. Praktiliseks õppeks on kooliruumid sisustatud kaasaegse inventariga. Töövahendid ja tooted kursusel kasutamiseks on kooli poolt.


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena