EST | ENG | RUS

Kosmeetiku rahvusvaheline CIDESCO baaskursus

1 aastase kosmeetiku rahvusvahelise CIDESCO baaskursuse õppekava aluseks on kosmeetiku rahvusvaheline CIDESCO koolitusprogramm.
Vastavalt erialastele standarditele ja rahvusvahelisele õppeprogrammile, jääb koolil õigus muuta õppeprogrammi õppeprioodi jooksul.

Õppekava nimetus: Kosmeetiku rahvusvahelise CIDESCO baaskursus
Õppekavarühm: Iluteenindus
Maht: 1200 tundi, sh auditoorne töö (teooria ja praktiline töö) 400h, praktika 800h

Koolituse toimumise aeg:
päevaõpe, praktika perioodil vastavalt graafikule

Koolituse toimumise koht: Eesti Esimene Erakosmeetikakool, Pärnu mnt 130, II korrus, Tallinn

Kursuse eesmärk:
Omandatakse kosmeetiku kutse, aluseks rahvusvaheline CIDESCO koolitusprogramm. Jätkuõppes osalemisel on võimalik taodelda CIDESCO  sertifikaati või diplomit (vt. www.cidesco.com)

Edasiõppimise võimalused:
Pärast kursuse edukat läbimist võimalus osaleda jätkuõppes
(pakutavad kursused:
"Jätkuõpe kosmeetiku rahvusvahelisele baaskoolitusele - CIDESCO sertifikaadieksami ettevalmistus" ja 
"Jätkuõpe kosmeetiku rahvusvahelisele baaskoolitusele - CIDESCO diplomieksami ettevalmistus")

Koolituse õppekava sisu:
sissejuhatus õpingutesse, karjääriplaneerimine ja ettevõtlus, töökeskkond ja hügieen, dermatoloogia ja mikrobioloogia alused, klienditeenindus, anatoomia, toorained kosmeetikas.
Näo-, käte-, jalgade- ja kehahooldus, jumestus.

Koolituse õpiväljundid:

omab ülevaadet kosmeetiku eriala  ja ilusalongide töökeskkonna eripära kohta
- käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
teab inimese keha ehitust ja füsioloogiat
teab nahahaiguste tunnuseid, nakkusohtlikkust ja nende vältimise võimalusi
- teab levinumaid näonaha, käe- ja jalanaha- ning küüntehaiguseid
valmistab ette töökoha varustades selle vajalike töövahendite ja toodetega
teeb maniküüri, kasutades sobivaid töövõtteid ja -vahendeid
- teeb pediküüri, kasutades sobivaid töövõtteid ja -vahendeid

teeb näohooldust, kasutades sobivaid töövõtteid ja -vahendeid
- teeb ripsmete ja kulmude keemilist värvimist ning kulmude kujundamist
- teeb päeva- ja õhtumeiki kasutades sobivaid töövõtteid ja -vahendeid
- teeb keha massaaži ja depilatsiooni kasutades sobivaid töövõtteid ja -vahendeid

- kasutab elektrilist aparatuuri
- järgib oma töös tööohutus- ja hügieeninõudeid
- nõustab klienti

 

Hindamismeetodid:   teoreetiline test ja praktiline töö 
Hindamiskriteeriumid:  mitteeristav hindamine
Väljastatav dokument
Kõigile koolituse läbinuile väljastatakse vastavasisuline tunnistus

Koolitajad:
Merike Ivask

magistriõppe diplom, tunnistus finantsjuhtimise erialal;
pedagoogikamagistri kraad kutseõppedidaktika erialal;     
kesk-eri diplom, kosmetoloogi erialal; 
kesk-eri diplom, meditsiiniõe erialal;
rahvusvahelise CIDESCO diplom kosmeetiku erialal.
Sirje Tammeoks
kutsepedagoogika bakalaureuse kraad;
tunnistus kutseõpetaja erialal;
tunnistus kosmeetiku erialal.
Ühekordsed maksed tasulistele kohtadele
- dokumentatsiooni vormistamine 10 eur *
- rahvusvahelise CIDESCO diplomi eksamimakse 350 eur 
- instrumentaarium 400 eur *
- erialaainete elektrooniline või paberkandjal õppematerjal 54 eur *
* Riiklikult tasustatud õppekohtadel on õppeprotsessi jooksul võimalik kasutada õppematerjale, -vahendeid ja instrumente. Salongides teenindades peab igaüks soetama endale isiklikud töövahendid.

Grupp: 8-10 õppijat

Info: tel: +372 655 5132 e-mail: info kosmeetikakool.ee
Teooria ja praktikaõppe klassides on kasutusel kaasaegsed tehnilised erialased seadmed ja infotehnoloogilised vahendid. Praktiliseks õppeks on kooliruumid sisustatud kaasaegse inventariga. Töövahendid ja tooted kursusel kasutamiseks on kooli poolt.

 

 

 

 


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena