EST | ENG | RUS

Kosmeetiku rahvusvaheline CIDESCO kursus

1 aastane kosmeetiku rahvusvaheline CIDESCO kursuse õppekava aluseks on kosmeetiku rahvusvaheline Cidesco koolitusprogramm

Õppekava nimetus: Kosmeetiku rahvusvaheline CIDESCO kursus
Õppekavarühm: Iluteenindus
Maht: 1200 tundi, sh auditoorne töö 700h, praktika 500h

Koolituse toimumise aeg:
päevaõpe, praktika perioodil vastavalt graafikule

Koolituse toimumise koht: Eesti Esimene Erakosmeetikakool, Pärnu mnt 130, II korrus, Tallinn

Kursuse eesmärk:
Omandatakse kosmeetiku kutse, aluseks rahvusvaheline CIDESCO koolitusprogramm. Edukal lõpetamisel saab õppija kosmeetiku rahvusvahelise CIDESCO diplomi (vt. www.cidesco.com)

Koolituse õppekava sisu:
sissejuhatus õpingutesse, ettevõtlus,töökeskkond ja hügieen, esmaabi, klienditeenindus, anatoomia ja füsioloogia, dermatoloogia ja mikrobioloogia, toorained kosmeetikas, näohooldus, käehooldus, jalgade hooldus, kehahooldus, jumestamise alused, praktiline töö kliendiga, kursusetöö, cidesco eksam 

Koolituse õpiväljundid:
- omab ülevaadet kosmeetiku eriala  ja ilusalongide töökeskkonna eripära kohta
- käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
- teab inimese keha ehitust ja füsioloogiat
- teab nahahaiguste tunnuseid, nakkusohtlikkust ja nende vältimise võimalusi ning hoolduse põhimõtteid
- teab levinumaid näonaha, käe- ja jalanaha- ning küüntehaiguseid;
- valmistab ette töökoha varustades selle vajalike töövahendite ja toodetega;
- teeb maniküüri, kasutades sobivaid töövahendeid ja –võtteid, tooteid ja aparatuuri
- teeb pediküüri, kasutades sobivaid töövahendeid ja –võtteid, tooteid ja aparatuuri
- teeb näohooldust, kasutades sobivaid töövahendeid ja –võtteid ning tooteid ja aparatuuri
- teeb ripsmete ja kulmude keemilist värvimist ning kulmude kujundamist;
- teeb päeva- ja õhtumeiki kasutades sobivaid tooteid ja töövahendeid;
- teeb keha massaaži, -aparaadihooldusi ja depilatsiooni;
- järgib oma töös tööohutus- ja hügieeninõudeid;
- nõustab klienti.

Hindamismeetodid:   teoreetiline test ja praktiline töö 
Hindamiskriteeriumid:  mitteeristav hindamine
Väljastatav dokument
Kõigile koolituse läbinuile väljastatakse vastavasisuline tunnistus

Koolitajad:
Merike Ivask

magistriõppe diplom, tunnistus finantsjuhtimise erialal;
pedagoogikamagistri kraad kutseõppedidaktika erialal;     
kesk-eri diplom, kosmetoloogi erialal; 
kesk-eri diplom, meditsiiniõe erialal;
rahvusvahelise CIDESCO diplom kosmeetiku erialal.
Sirje Tammeoks
kutsepedagoogika bakalaureuse kraad;
tunnistus kutseõpetaja erialal;
tunnistus kosmeetiku erialal.
Ühekordsed maksed tasulistele kohtadele
- dokumentatsiooni vormistamine 10 eur *
- rahvusvahelise CIDESCO diplomi eksamimakse 350 eur 
- instrumentaarium 400 eur *
- erialaainete elektrooniline või paberkandjal õppematerjal 54 eur *
* ühekordsed maksed ei kuulu tasumisele Eesti Töötukassa klientidele 

Grupp: 8-10 õppijat

Info: tel: +372 655 5132 e-mail: info kosmeetikakool.ee
Teooria ja praktikaõppe klassides on kasutusel kaasaegsed tehnilised erialased seadmed ja infotehnoloogilised vahendid. Praktiliseks õppeks on kooliruumid sisustatud kaasaegse inventariga. Töövahendid ja tooted kursusel kasutamiseks on kooli poolt.

 

 

 

 


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena