EST | ENG | RUS

Klassikalise manikĆ¼Ć¼ri ja pedikĆ¼Ć¼ri kursus

Klassikalise maniküüri ja pediküüri kursuse õppekava aluseks on kosmeetiku kutsestandard ja tasemeõppe kosmeetiku õppekava


Õppekava nimetus: Klassikalise maniküüri ja pediküüri kursus
Õppekava rühm: Iluteenindus

Maht: 120 h
Koolituse toimumise koht: Eesti Esimene Erakosmeetikakool, Pärnu mnt 130, 2.korrus, Tallinn

Koolituse eesmärk:
Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused klassikalisest maniküürist ja pediküürist ning kliendi nõustamisest.

Koolituse õppekava sisu:
Käte- ja jalgade hooldus (lõimitud teooria ja praktilised tööd): 60h

   - käte- ja jalgade anatoomia
   - terve küüs, küüntemuutused ja -haigused
   - käte ja jalgade nahamuutused ning –haigused
   - jalgade ehituses esinevad muutused
   - tooted ja töövahendid
   - tööhügieen ja töökoha ettevalmistus
   - klassikaline maniküür (küünte viilimine, küünenahkade hooldamine, lakkimine)
   - klassikaline pediküür (jalgade leotus, raspeldamine, küünte viilimine, küünenahkade hooldamine, lakkimine)
   - käte- ja jalgade massaaž
   - käte- ja jalgade parafiinihooldus
Praktiline töö kliendiga: 60h

Koolituse õpiväljundid:
- teab üla- ja alajäseme anatoomiat ning küüne ehitust;
- teab levinumaid käe- ja jalanaha- ning küüntehaiguseid;
- valmistab ette töökoha;
- teeb maniküüri, kasutades sobivaid töövahendeid ja –võtteid, tooteid ja aparatuuri, järgides tööohutus- ja hügieeninõudeid;
- teeb pediküüri, kasutades sobivaid töövahendeid ja –võtteid, tooteid ja aparatuuri, järgides tööohutus- ja hügieeninõudeid;
- nõustab klienti;

Hindamismeetodid:   teoreetiline test ja praktiline töö 
Hindamiskriteeriumid:  mitteeristav väljundipõhine hindamine loetakse arvestatuks kui teooriatestis on õigeid vastuseid  ning maniküür ja pediküür sooritatud vastavalt tööprotsessi kavale 70%-100% 
Väljastatav dokument
Kõigile, kes on koolitusel osalenud ja mitteeristava väljundipõhise hindamise sooritanud 70-100% väljastatakse vastavasisuline tunnistus.
Alla 70% osaluse korral väljastatakse tõend (ak/h maht, läbitud moodul, teemad).

Koolitaja:
Žanna Potapenko
kutsepedagoogika täiendkoolitus;
tunnistus kosmeetiku erialal;
kesk-eri diplom, kaubatundmise, materiaal-tehnilise varustuse ja turustuse erialal;
Eesti Esimene Erakosmeetikakooli  kutseõpetaja 2003. aastast
rahvusvaheline Cidesco diplom kosmeetiku erialal

Grupp: kuni 8 õppijat

Info: 6555132, e-mail: info @kosmeetikakool.ee
Teooria ja praktikaõppe klassides on kasutusel kaasaegsed tehnilised erialased seadmed ja infotehnoloogilised vahendid. Praktiliseks õppeks on kooliruumid sisustatud kaasaegse inventariga. Töövahendid ja tooted kursusel kasutamiseks on kooli poolt.


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena