EST | ENG | RUS

Podoloogia ehk jalgade erihooldus

Koolituse aluseks on kosmeetik tase 5 kutsestandard ja ERASMUS+ programmide raames podoloogia rahvusvahelised õpikogemused

Õppima võib asuda isik, kes on omandanud keskhariduse, soovituslik meditsiiniline haridus.

Õppekava nimetus: Podoloogia ehk jalgade erihooldus

Õppekavarühm: Iluteenindus
Maht: 800 tundi, sh auditoorne töö 300h, praktiline töö ja praktika 500h
Koolituse kestvus: 6 kuud

Koolituse toimumise aeg: aeg kokkuleppel 

Koolituse toimumise koht: Eesti Esimene Erakosmeetikakool, Pärnu mnt 130, II korrus, Tallinn

Kursuse eesmärk:
Omandatakse jalgade erihoolduse ehk podoloogi oskused. Lõpetamisel saab õppija tunnistuse.

Koolituse õppekava sisu:
sissejuhatus õpingutesse, töökeskkond ja hügieen, esmaabi, klienditeenindus, anatoomia ja füsioloogia, dermatoloogia ja mikrobioloogia, jalgade- ja varbaküünte hooldus, jalgade haigusseisundid, jala ehituses esinevad muutused ja probleemid ning protseduurid, praktiline töö kliendiga ning arvestused;

Hindamismeetodid:   teoreetiline test ja praktiline töö 
Hindamiskriteeriumid:  mitteeristav hindamine

Koolituse õpiväljundid:

1)      teab alajäseme vabaosa anatoomiat ja funktsioneerimist;
2)      teab alajäseme haigusseisundeid ning jala ehituses esinevaid muutusi ja hoolduse põhimõtteid nende korral;
3)      teab jalanaha- ning küüntehaiguseid, nakkusohtlikkust ja hoolduse põhimõtteid nende korral;
4)      teab levinumaid jala asendimuutusi ja nende vältimise võimalusi;
5)      valmistab ette ja koristab töö lõppedes töökoha kasutades sobivaid vahendeid ja meetodeid;
6)      võtab vastu kliendi, selgitab välja näidustused ja vastunäidustused hoolduseks;
7)      analüüsib jalge tervislikku seisundit;
8)      hooldab varbaküüsi, vajadusel ortopeediliste abivahendite abil;
9)      hooldab nahaprobleeme jalgadel, kasutades sobivaid töövahendeid ja –võtteid, tooteid ja aparatuuri;
10)  hooldab diabeetilist jalga, kasutades sobivaid töövahendeid ja –võtteid, tooteid ja aparatuuri;
11)  teeb jalamassaaži, kompleksharjutusi, kasutades sobivaid töövahendeid ja –võtteid, tooteid ja aparatuuri;
12)  nõustab klienti abivahendite ja toodete kasutamiseks ning koduseks jalgade hoolduseks;

Väljastatav dokument
Kõigile koolituse läbinuile väljastatakse vastavasisuline tunnistus

Koolitajad:

Merike Ivask
magistriõppe diplom, tunnistus finantsjuhtimise erialal;
pedagoogikamagistri kraad kutseõppedidaktika erialal;     
kesk-eri diplom, kosmetoloogi erialal; 
kesk-eri diplom, meditsiiniõe erialal;
kosmeetiku rahvusvaheline CIDESCO diplom
Leonardo da Vinci ja ERASMUS+ programmide elukestev õpe erinevad rahvusvahelised projektid

Sirje Tammeoks:

kutsepedagoogika diplom;
tunnistus kosmeetiku erialal;
Eesti Esimese Erakosmeetikakooli kutseõpetaja 1997. Aastast
Leonardo da Vinci ja ERASMUS+ programmide elukestev õpe erinevad rahvusvahelised projektid

Kaili Laur:

tunnistus kosmeetiku erialal;
kosmeetiku rahvusvaheline CIDESCO diplom
Islandi kosmeetikute kvalifikatsioon;
Islandi Spa ja kosmeetikualased rahvusvahelised töökogemused
Leonardo da Vinci ja ERASMUS+ programmide elukestev õpe erinevad rahvusvahelised projektid


Ühekordsed maksed:
instrumentaarium 400 eur;
- erialaainete elektrooniline või paberkandjal õppematerjal 54 eur

Grupp: 8-10 õppijat

Info: tel: +372 655 5132 e-mail: info kosmeetikakool.ee
Teooria ja praktikaõppe klassides on kasutusel kaasaegsed tehnilised erialased seadmed ja infotehnoloogilised vahendid. Praktiliseks õppeks on kooliruumid sisustatud kaasaegse inventariga. Töövahendid ja tooted kursusel kasutamiseks on kooli poolt.

 


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena