EST | ENG | RUS

PƤevane jumestus

Õppekava väljatöötamisel on kasutatud kosmeetiku kutsestandardit ja tasemeõppe kosmeetiku õppekava metoodikat

Õppekava nimetus: Päevane jumetus
Õppekavarühm: Iluteenindus
Maht:  auditoorne töö 16 h
Koolituse toimumise aeg: 4 päeva       
Koolituse toimumise koht: Pärnu mnt 130, 2. korrus,  Tallinn

Koolituse eesmärk: tagada õppurile õige arusaam päevasest jumestusest lähtuvalt näokujust, vajadusest ja soovist

Koolituse õppekava sisu: koolituse raames õppija omandab teadmised ja oskused  näotüüpide eripärast ja näo jumestamisest

Koolituse õpiväljundid:
- teeb päevase jumestamise kasutades sobivaid tooteid ja töövahendeid
- järgib oma töös tööohutus- ja hügieeninõudeid

Hindamismeetodid:   teoreetiline test ja praktiline töö 
Hindamiskriteeriumid:  mitteeristav hindamine

Koolitajad:

Sheila Kolk

magistriõppe diplom, ärijuhtimise erialal
tunnistus kutseõpetaja erialal
tunnistus kosmeetiku erialal
rahvusvahelise kosmeetiku CIDESCO sertifikaat
International Make Up Center meigi täiendkoolitusel

Väljastatav dokument
Kõigile koolituse läbinuile väljastatakse vastavasisuline tõend

Grupp: kuni 10 õppijat

Info: tel:+372 6555132, e-mail: info @kosmeetikakool.ee
Teooria ja praktikaõppe klassides on kasutusel kaasaegsed tehnilised erialased seadmed ja infotehnoloogilised vahendid. Praktiliseks õppeks on kooliruumid sisustatud kaasaegse inventariga. Töövahendid ja tooted kursusel kasutamiseks on kooli poolt, va jumetuspintslid endal kaasa võtta!


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena