EST | ENG | RUS

NƤohoolduse ja -massaaži koolitus

1. Kursuse õppekava nimetus:
NÄOHOOLDUSE JA -MASSAAŽI KOOLITUS

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus        

ÕPPEKAVARÜHM: juuksuritöö ja iluteenindus (ISCED 1012)

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Õppekava kosmeetik tase 5 (EHIS kood 152527) koostamise aluseks on kasutatud kosmeetiku eriala rahvusvahelise CIDESCO koolitusprogrammi ning Kosmeetik tase 5 kutsestandard nr 04-17102018-1.1/8k kompetentsid

3. Eesmärk, õpiväljundid ja omandatud kompetentsid
EESMÄRK: Omandada teoreetilised baasteadmised ja praktilised oskused näohoolduses
ÕPIVÄLJUNDID:

- hooldab nägu, kasutades sobivaid töövahendeid ja –võtteid ning tooteid
- järgib oma töös tööohutus- ja hügieeninõudeid
Kompetentsid: 
puhastab näonaha, kaela ja dekoltee piirkonna, kasutades sobivaid tooteid; masseerib nägu, kaela, dekolteed ja õlavöötme piirkonda;hooldab näonahka, kasutades sobivaid seerumeid, maske ja kreeme vastavalt näonaha tüübile ja hoolduse eesmärgile;
4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

SIHTGRUPP: inimesed, kes soovivad omandada  algteadmisi ja esmaseid oskusi, töötamaks iluteenindusega seotud valdkonnas.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: puuduvad

5. Õppe  maht ja õppekeskkond

ÕPPE MAHT: Koolituse kogumaht on  32 akadeemilist tundi (ak/h)

ÕPPEKESKKOND: Teooria ja praktikaõppe klassides on kasutusel kaasaegsed tehnilised erialased seadmed ja infotehnoloogilised vahendid. Praktiliseks õppeks on kooliruumid sisustatud kaasaegse inventariga.

6. Õppe sisu ja temaatika

- näohoolduse tööde järjekord
- töökoha valmisolek ja hügieen
- naha algpuhastus
- koorimine
- massaaž (toime, näidustused ja vastunäidustused)

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetodid:   teoreetiline test ja praktiline töö 
Hindamiskriteeriumid:  mitteeristav väljundipõhine hindamine loetakse arvestatuks kui teooriatestis on õigeid vastuseid 70%-100%  ning praktiline arvestus näohoolduses koos massaažiga sooritatud vastavalt tööprotsessi kavale (töövõtted, töökoha korrastatus/töövahendite puhtus)  vahemikus 70%-100% 

8. Väljastatavad dokumendid

Kõigile, kes on koolitusel osalenud ja mitteeristava väljundipõhise hindamise sooritanud 70-100% väljastatakse vastavasisuline tunnistus.
Alla 70%  korral väljastatakse tõend (ak/h maht, läbitud moodul, teemad).

Väljastatavad dokumendid: Teooria suuline test ja praktiline töö (näohoolduse ja massaaži protseduur vastavalt töökavale) sooritatud vahemikus 70 - 100 % - väljastatakse tunnistus. Alla 70 % korral väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend (osaletud tundide maht, läbitud teemad).

Koolituse toimumise aeg: Kokkuleppel

Koolituse toimumise koht: Eesti Esimene Erakosmeetikakool, Pärnu mnt 130, II korrus, Tallinn

 Koolitaja/-te kvalifikatsioon

Merike Ivask
2007          Tallinna Tehnikaülikool - finantsjuht
2005          Tallinna Ülikool - kutseõppedidaktika magister                                                                            

2003          Tallinna Pedagoogikaülikool - kutsepedagoog
1993          Suomen Kosmetologikoulu, Helsingi - CIDESCO kosmetoloog
1991          Tallinna Meditsiinikool - kosmeetik
1989          Tartu Meditsiinikool, cum laude - meditsiiniõde

läbitunud erinevaid kosmeetiku eriala täiendkoolitusi , sh eletrilises epilatsioonis, lümfimassaashis, aroomiteraapias -Helsingi , Soome
Kosmeetiku eriala tööstaaz 29 aastat

Koolituse maksumus: 480.00 EUR

 


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena