EST | ENG | RUS

Juuste hooldamise ja kerge fƶƶnisoengu koolitus

Õppekava väljatöötamisel on kasutatud juuksuri tase  4 kutsestandardit
Koolitus on suunatud kõigile huvilistele

Õppekava nimetus: Juuste hooldamise ja kerge föönisoengu koolitus
Õppekavarühm: Iluteenindus
Koolituse toimumise koht: Pärnu mnt 130, 2. korrus,  Tallinn

Koolituse eesmärk: mõista juuste ja peanaha hooldustoodete toimimispõhimõtteid, pesta ja hooldada kliendi juukseid ja peanahka, teostada kerge föönisoengu õigete toodetega ning järgida kliendikeskset teenindust.
Koolituse õppekava sisu: 
Juuste ja peanaha anatoomia ja füsioloogia.
Naha ehitus ja funktsioonid; juuksekarva ehitus ja kasvutsükkel; peanaha ja juuste tüübid, juuksekarva paksus, poorsus, tekstuur; juukseid kahjustavad tegurid (mehhaanilised ja keemilised töötlused ning keskkonnaolud).
Kosmeetiline keemia. Šampoonide põhikoostis, toimimispõhimõtted ja liigitus; palsamite põhikoostis, toimimispõhimõtted ja liigitus; viimistlusvahendite põhikoostis, toimimispõhimõtted ja liigitus; looduslikud hooldusvahendid.
Juuste ja peanaha hooldus. Vesi; tööde järjekord, peanaha ja juuste analüüs; pea pesemise meetodid; ettevalmistus massaažiks, erinevad massaaži võtted, massaaži toime.
Föönisoengu tegemise põhimõtted ja toodete valik selleks. 

Õppemeetodid:
Loeng, demonstratsioon, praktiline töö
Koolituse õpiväljundid:
- mõistab peanaha ja juuste ehitust, nende elutegevust ning omavahelist seost  
-
mõistab peanaha ja juuste erinevaid probleeme ja häireid
- omab ülevaadet erinevatest juuste ja peanaha hooldustoodetest, nende koostisest ja toimimispõhimõtetest,
- rakendab omandatud teoreetilisi teadmisi praktilises töös
- peseb ja hooldab kliendi peanahka ning juukseid, kasutades kliendile sobivaid juuksehooldus- ja viimistlusvahendeid
- järgib kliendikeskset teenindust 
- teenindab klienti järgides kliendikeskset teenindust, arvestab tööohutuse-, hügieeni- ja keskkonnanõudeid
- rakendab tööde tegemisel tervist säästvaid ergonoomilisi töövõtteid 

Vajaminevad tööriistad:
sabaga kamm, tupeerimiskamm, hari juuste lahtikammimiseks, hari föönisoengu tegemiseks, rullhari, hari juuste silumiseks, kurenokad(suuremad juuste eest ära kinnitamiseks, metallist kerged soengudetailide fikseerimiseks), „vanaema nõelad“, juukseklambrid, patsikummid(minikummid silikoonist, keskmised ümarkummid), lokitangid, sirgendusrauad, föön. 
Modell võib olla inimene või harjutuspea.  

Vajaminevad tööriistad:
kamm juuste lahtikammimiseks, hari föönisoengu tegemiseks, rullhari, föön.

Koolitaja: Eve Palo

kutsepedagoogika bakalaureus kutseõpetaja erialal ;
kesk-eri diplom juuksuri erialal;
tegevjuuksur alates 1984
rahvusvahelised juuksurikoolitused

 

Väljastatav dokument
Kõigile koolituse läbinuile väljastatakse vastavasisuline tõend

Info: tel:+372 6555132, e-mail: info @kosmeetikakool.ee
Teooria ja praktikaõppe klassides on kasutusel kaasaegsed tehnilised erialased seadmed ja infotehnoloogilised vahendid. Praktiliseks õppeks on kooliruumid sisustatud kaasaegse inventariga. 


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena