EST | ENG | RUS

PƤevasoengute koolitus

Õppekava väljatöötamisel on kasutatud juuksuri tase  4 kutsestandardit
Koolitus on suunatud kõigile huvilistele

Õppekava nimetus: Päevasoengute koolitus
Õppekavarühm: Iluteenindus 
Koolituse toimumise koht: Pärnu mnt 130, 2. korrus,  Tallinn

Koolituse eesmärk: kujundada päevasoenguid lähtuvalt kliendi soovidest ja  järgida kliendikeskset teenindust.
Koolituse õppekava sisu: 
Stiiliõpetus:
näoproportsioonid erinevates vaadetes, soengusobivus vastavalt eale ja vastavalt näo- ja kehaproportsioonile. Eri värvi juustele sobivate soengute valik vastavalt kliendi isikupärale.
Soengute modelleerimine ja viimistlustooted. Päevasoengute stiilid ja trendid. Soengute liigid. Föönisoengud naistele. Erikujuliste tangidega(raudadega) kujundatud soengud. Soenguvedelikud, vahud, vahad, geelid, juukselakid. Viimistlustoodete kasutamine soengute kujundamisel.
Õppemeetodid: Loeng, demonstratsioon ja praktiline töö

Koolituse õpiväljundid:
- mõistab, leiab ning seostab sarnasusi geomeetriliste kujundite ja inimese kui terviku ning ümbritseva keskkonna vahel
- teab erinevaid näo- ja kehakujusid ning nende omavahelisi proportsioone, rakendab omandatud teoreetilisi teadmisi praktilises töös
- teab juuksemoes kujunduselementide kasutamist, rakendab omandatud teoreetilisi teadmisi loomingulistes töödes
- teab erinevaid soengute liike, kujundamistehnikaid ja töövahendeid, rakendab omandatud teoreetilisi teadmisi praktilises töös
- teab soengukujunduses kasutatavaid hooldus- ja viimistlusvahendeid ja mõistab nende toimimispõhimõtteid, rakendab omandatud teoreetilisi teadmisi praktilises töös
- arvestab soengut tehes tööohutuse-, hügieeni- ja keskkonnanõudeid, rakendab töötamisel tervist säästvaid ergonoomilisi töövõtteid

Vajaminevad tööriistad:
sabaga kamm, tupeerimiskamm, hari juuste lahtikammimiseks, hari föönisoengu tegemiseks, rullhari, hari juuste silumiseks, kurenokad(suuremad juuste eest ära kinnitamiseks, metallist kerged soengudetailide fikseerimiseks), „vanaema nõelad“, juukseklambrid, patsikummid(minikummid silikoonist, keskmised ümarkummid), lokitangid, sirgendusrauad, föön. Modell võib olla inimene või harjutuspea. 

 

Koolitaja: Eve Palo
kutsepedagoogika bakalaureus kutseõpetaja erialal ;
kesk-eri diplom juuksuri erialal;
tegevjuuksur alates 1984
rahvusvahelised juuksurikoolitused

 

Väljastatav dokument
Kõigile koolituse läbinuile väljastatakse vastavasisuline tõend

Info: tel:+372 6555132, e-mail: info @kosmeetikakool.ee
Teooria ja praktikaõppe klassides on kasutusel kaasaegsed tehnilised erialased seadmed ja infotehnoloogilised vahendid. Praktiliseks õppeks on kooliruumid sisustatud kaasaegse inventariga. 


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena