EST | ENG | RUS

Kosmeetik

Kosmeetiku õppe aluseks on eriala standard ja rahvusvaheline CIDESCO koolitusprogramm.

Kool on 1998.aastast ainsana Eestis ülemaailmse kosmeetikute organisatsiooni Comite International d`Estetique et Cosmetologie (CIDESCO) liige, CIDESCO kool. Eesti Esimese Erakosmeetikakooli kosmeetiku õpilased osalevad  rahvusvahelisel CIDESCO eksamil, CIDESCO tunnistuse saamiseks.  CIDESCO tunnistus on rahvusvahelisel tasemel kõige kõrgem tunnustus ja selle  omamine on faktiliselt saanud passiks kosmeetikamaailma.


Kosmeetik - CIDESCO diplomiõppe õppekava
Õppetöö toimub kuni viis korda nädalas esmaspäevast reedeni, 
kestvus 1 aasta 7 kuud  ning õppetöö lõppeb CIDESCO eksamiga.

Õppeaja jaotus
Õppeaeg jaguneb kolmeks perioodiks:
             I periood – teooria ja praktika algõpe
Õppetöö toimub loengu vormis, mis vaheldub grupitööde, iseseisva töö ning ettekannetega. Õpilaste teadmisi kontrollitakse jooksvate arvestustega. Praktika algõpe.
             II periood – klienditeeninduse praktiline töö ja praktika
Praktiline töö toimub kooli kuues õppeklassis, kus õpilased osutavad iluteenuseid klientidele. 
             III periood – arvestused ja eksamisessioon
Toimuvad erialaainete arvestused, erinevate kosmeetikasarjade koolitused ning eksamisessioon ja lõputöö (kursusetöö) kaitsmine.

Õppeained
Sissejuhatus kutseõpingutesse, karjääriplaneerimine ja ettevõtlus, töökeskkond ja tervislik toitumine, dermatoloogia ja mikrobioloogia alused, klienditeenindus, anatoomia, toorained kosmeetikas.
Näo-, käte-, jalgade- ja kehahooldus, jumestus ning valikained.

Lõpetamise nõuded
-    õppekava täitmine täies mahus
-    kirjaliku kursusetöö esitamine ning kaitsmine positiivsele tulemusele
-    CIDESCO eksami sooritamine positiivsele tulemusele. Mittesooritamise korral, tuleb sooritada kooli järeleksam.

Väljastatavad dokumendid 
CIDESCO eksami positiivsel sooritamisel väljastatakse CIDESCO tunnistus, mis annab maailma prestiižseima iluteenindaja kvalifikatsiooni. 

Täida avaldus siin ...

 


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena