EST | ENG | RUS

Kosmeetik

Kosmeetiku õppe aluseks on rahvusvaheline CIDESCO koolitusprogramm ja Kosmeetik tase 5   kutsestandard.

Kool on 1998.aastast ainsana Eestis ülemaailmse kosmeetikute organisatsiooni Comite International d`Estetique et Cosmetologie (CIDESCO) liige, CIDESCO kool. Eesti Esimese Erakosmeetikakooli kosmeetiku õpilased osalevad  rahvusvahelisel CIDESCO eksamil, CIDESCO tunnistuse saamiseks.  CIDESCO tunnistus on rahvusvahelisel tasemel kõige kõrgem tunnustus ja selle  omamine on faktiliselt saanud passiks kosmeetikamaailma.


Kosmeetik -  õppekava vt siit
Õppetöö toimub kuni viis korda nädalas esmaspäevast reedeni, 
kestvus 1 aasta 7 kuud  ning õppetöö lõppeb CIDESCO eksamiga, võimalus sooritada kutseandjaga kokkuleppel Kosmeetik tase 5 kutseeksam.

Õppeaja jaotus
Õppeaeg jaguneb kolmeks perioodiks:
             I periood – teooria ja praktilised tööd
Õppetöö toimub loengu vormis, mis vaheldub grupitööde, iseseisva töö ning ettekannetega. Õpilaste teadmisi kontrollitakse jooksvate arvestustega. Teooria on lõimitud praktiliste töödega.
             II periood – praktilised tööd klientidega ja praktika (võimaluse korral osaliselt väljaspool kooli)
Praktika, kus õpilased osutavad iluteenuseid klientidele. 
             III periood – valikained, arvestused ja eksamisessioon
Toimuvad valikainete tunnid, erialaainete arvestused, erinevate kosmeetikasarjade koolitused ja lõputöö (kursusetöö) ning praktika kaitsmine. Lõpueksamid.

Õppeained
Sissejuhatus kutseõpingutesse;
karjääriplaneerimine ja ettevõtlus;
töökeskkond ja tervislik toitumine;
dermatoloogia ja mikrobioloogia alused;
klienditeeninduse alused;
anatoomia, füsioloogia ja patoloogia;
toorained kosmeetikas.
näo-, käte-, jalgade- ja kehahooldus ning aparaadiõpetus;
jumestus;
praktilised tööd kliendiga;
praktika;
juhendamine.
Valikained 2022/23 õppeaastal erimassaažid, lümfimassaaž ning süvahooldused näole ja kehale

Lõpetamise nõuded
-    õppekava täitmine täies mahus
-    kirjaliku kursusetöö esitamine ning kaitsmine positiivsele tulemusele
-    Koolieksami ja CIDESCO eksami sooritamine positiivsele tulemusele. Mittesooritamise korral, tuleb sooritada koolilõpu järeleksam.

Väljastatavad dokumendid 

CIDESCO eksami positiivsel sooritamisel väljastatakse CIDESCO tunnistus, mis annab maailma prestiižseima iluteenindaja kvalifikatsiooni. 

- Koolieksami positiivsel sooritamisel väljastatakse koolitunnistus.

- Eksamite mittesooritamise korral positiivsele tulemusele väljastatakse tõend. 

 

 

Kosmeetik tase 5 (õppekava kood EHIS 152527 alustab õppetööd 02.09.2022) lõpetamisel kutseeksami positiivse sooritamise korral, väljastatakse kutsetunnistus. Mittesooritamise korral tuleb sooritada kooli järeleksam.

Rohkem infot ja registreerimine info@kosmeetikakool.ee ja tel 6 555 131

 


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena