EST | ENG | RUS

Kosmeetiku CIDESCO tunnistus

1. Kursuse õppekava nimetus:
KOSMEETIKU CIDESCO TUNNISTUS

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus            

ÕPPEKAVARÜHM: juuksuritöö ja iluteenindus (ISCED 1012)

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Õppekava kosmeetik tase 5 (EHIS kood 152527) koostamise aluseks on kasutatud kosmeetiku eriala rahvusvahelise CIDESCO koolitusprogrammi ning Kosmeetik tase 5 kutsestandard nr 04-17102018-1.1/8k kompetentsid

3. Eesmärk, õpiväljundid ja omandatud kompetentsid

EESMÄRK: Anda õppijale erialane ettevalmistus kosmeetiku tasemele 5 ning lisateadmised ja -oskused, sooritamaks positiivselt rahvuvaheline CIDESCO eksam

ÕPIVÄLJUNDID JA KOMPETENTSID:

  • sissejuhatus õpingutesse 
  • näohooldus –  teab erinevaid näonahatüüpe; teeb näonaha analüüsi; teeb erinevaid näohooldusi, kasutades sobivaid tooteid, töövahendeid ja -võtteid, erialast aparatuuri; värvib ripsmeid ja kulme keemilise püsivärviga ning kujundab kulmud. Kompetentsid:  selgitab välja kliendi soovid, valib näonaha tüübile ja kliendi soovidele vastava hoolduse; puhastab näonaha, kaela ja dekoltee piirkonna, kasutades sobivaid tooteid; analüüsib näonahka; koorib ja aurutab näonaha, kaela ja dekoltee piirkonna vastavalt nahatüübile, kasutades sobivaid tooteid;  hooldab näonahka, kasutades sobivaid seerumeid, maske ja kreeme vastavalt näonaha tüübile ja hoolduse eesmärgile; masseerib nägu, kaela, dekolteed ja õlavöötme piirkonda; valib ja segab kliendile sobiva värvitooni ripsmete ja kulmude värvimiseks; värvib keemiliselt ripsmed ja kulmud, kasutades sobivaid töövõtteid, vahendeid, aparaate ja tootekoguseid; puhastab nahalt värvijäägid, kasutades sobivat värvi eemaldajat; korrigeerib kulmud; valib sobivad meigitooted ja toonid; teeb kergjumestuse.
  • käte- ja jalgadehooldus - teeb käte- ja jalgade hooldust, kasutades sobivaid töövahendeid ja -võtteid ning erialast aparatuuri. Kompetentsid  valmistab kliendi käte ja jalgade hoolduseks ette: hindab ja analüüsib käte ja jalgade naha ja küünte seisukorda ning jalgade ehituses esinevad muutuseid visuaalselt, selgitab välja näidustused ja vastunäidustused; planeerib tööjärjekorra, vastavalt valitud hooldusele; viilib ja kujundab küüned vastavalt kliendi soovile, tagades esteetilise lõpptulemuse; korrastab küünenahad, kasutades sobivaid töövahendeid ja tehnikaid ning tooteid; eemaldab jalgade nahapaksendid, kasutades rasplit; masseerib käsi ja jalgu vastavalt näidustustele; lakib küüned vastavalt kliendi soovile, kasutades klassikalist lakki.
  • kehahooldus - teab erinevaid kehatüüpe; teeb üld- ja seljamassaaži; eemaldab karvu kehapiirkonnas, kasutades sobivaid hooldusvaheneid ja -tooteid ning kasutab kehahooldusaparatuuri. Kompetentsid: valmistab kliendi kehahoolduseks ette; teeb selja- ja üldmassaaži, kasutades sobivaid massaažitehnikaid, arvestades näidustusi ja vastunäidustusi. Karvade eemaldamiseks hindab nahka visuaalselt, selgitab välja näidustused ja vastunäidustused; valmistab naha ette karvade eemalduseks; eemaldab karvad, kasutades sobivaid vahendeid, tooteid ja töövõtteid; puhastab naha vahajääkidest ja kasutab järelhooldustooteid;
    annab juhiseid depilatsioonijärgseks järelhoolduseks.
  • jumestamise alused - viib läbi näohooldusjärgse päevase kergjumestuse, teeb nii õhtu- kui piduliku meigi. Kompetentsid: teeb päeva-, õhtu- ja pidulikumeigi, kasutades erinevaid jumestamise stiile, arvestades kliendi soovide ja näokujuga; desinfitseerib töövahendid.
  • erialane anatoomia - keha-, näo-, käte- ja jalgade ning küünte anatoomia, sooritamaks erialaseid hooldusprotseduure.
  • klienditeeninduse alused - teab esmamulje loomise põhimõtteid ja suhtlemise erinevaid viise ning kasutab neid kliendikeskses teeninduses; mõistab meeskonnatöö olulisust positiivse töökeskkonna loomisel; mõistab tööpinge ja stressi vältimise võimalusi kosmeetiku töös.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

SIHTGRUPP: inimesed, kes soovivad täiendada  kosmeetikule vajalikke teadmisi ja -oskusi, sooritamaks edukalt kosmeetiku rahvusvaheline CIDESCO eksam

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: eelnevalt läbitud ühe aastane kosmeetiku baaskursus

5. Õppe  math ja õppekeskkond

ÕPPE MAHT:  7 kuud, 600 akadeemilist tundi.

ÕPPEKESKKOND: Teooria ja praktikaõppe klassides on kasutusel kaasaegsed tehnilised erialased seadmed ja infotehnoloogilised vahendid. Praktiliseks õppeks on kooliruumid sisustatud kaasaegse inventariga.

6. Õppe sisu ja temaatika

1. Sissejuhatus õpingutesse

Õppekorraldus, töökeskkond ja-ohutus

2. Näohooldus

Nänahatüübid;-haigused, erialane aparatuur

3. Käte- ja jalgadehooldus

Levinumad küünte- ja nahamuutused, -haigused; tööprotsessid salongis, erialane aparatuur ning töövahendite desinfitseerimine.

4. Kehahooldus

Erinevad kehatüübid; tööprotsessid salongis ning töövahendite/-pindade desinfitseerimine, erialane aparatuur.

5. Jumestamise alused

Päeva-, õhtu- ja pidulik meik

6. Erialane anatoomia

keha-, näo-, käte- ja jalgade ning küünte anatoomia

7. Klienditeeninduse alused

Meeskonnatöö, klienditeenindaja kutse-eetika.

 

Vastavalt rahvusvahelisele õppeprogrammile ja erialastele standarditele jääb koolile õigus muuta õppeprogrammi õppeperioodi jooksul.

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetodid:   teoreetiline test ja praktilised tööd (CIDESCO erialaeksam) 
Hindamiskriteeriumid:  CIDESCO eksam loetakse sooritatuks kui teooriatesti ja praktiliste tööde tulemused jäävad vahemikku  70%-100%  

8. Väljastatavad dokumendid

Kõigile, kes on CIDESCO eksami sooritanud vahemikus 70-100%  väljastatakse CIDESCO esindusest Zürichist rahvusvaheline CIDESCO tunnistus 

8.1 Seitsmekuulise CIDESCO tunnistuse kursuse läbimisel on võimalik osaleda kosmeetik tase 5 kutseeksamil.

9. Koolitaja/-te kvalifikatsioon

Merike Ivask
2007          Tallinna Tehnikaülikool - finantsjuht
2005          Tallinna Ülikool - kutseõppedidaktika magister                                                                                    

2003          Tallinna Pedagoogikaülikool - kutsepedagoog
1993          Suomen Kosmetologikoulu, Helsingi - CIDESCO kosmetoloog
1991          Tallinna Meditsiinikool - kosmeetik
1989          Tartu Meditsiinikool, cum laude - meditsiiniõde

läbitunud erinevaid kosmeetiku eriala täiendkoolitusi , sh eletrilises epilatsioonis, lümfimassaashis, aroomiteraapias -Helsingi , Soome

Kosmeetiku eriala tööstaaz 29 aastat

Marika Valk
Mainori Kõrgkool – rakenduskõrgharidus “Rakenduspsühholoogia (spetsialiseerumine/teenindusjuhtimine)” 2008;
Rahvusvaheline CIDESCO diplom kosmeetiku erialal 2009;
Tartu Ülikool “E-kursuse teostamine” 2011;
Tallinna Ülikool “Haridusasutuse juhtimine” 2011;
ITK “Esmaabi ja taaselustamine koolis” 2015;
Tallinna Personali Arenduskeskus “Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes – töökeskkonnaspetsialist” 2019.
OÜ Ilu ja Tervis õppetöö koordinaator ja eriala õpetaja 2007 – 2009;
Tallinna Tööstushariduskeskus kutseõpetaja, täienduskoolitusjuht ja töökeskkonnaspetsialist 2009 – 2019;
OÜ Ilu ja Tervis arendusdirektor 2020 -

Žanna Potapenko
kutsepedagoogika täiendkoolitus;
tunnistus kosmeetiku erialal;
kesk-eri diplom, kaubatundmise, materiaal-tehnilise varustuse ja turustuse erialal;
Eesti Esimene Erakosmeetikakooli  kutseõpetaja 2003. aastast
rahvusvaheline CIDESCO diplom kosmeetiku erialal

Ilona Loginova

Kosmeetik I kutsekvalifikatsioon 2009; kosmeetiku erialane töökogemus alates 2009. aastast.

Reet Valdek

1988          ABC Meigikool, Tampere, Soome - jumestuskunstnik
1985          NSVL koondis, rahvusvaheline jumestusvõistlus, hõbemedal
1975          AS Junor - kosmeetik
1972          Tallinna Meditsiinikool - medõde

 

Kursuse maksumus:

2500 € (sisaldab CIDESCO eksami tasu)

  • õppetöö toimub osalejatega individuaalse kokkuleppe alusel, ca 2-3 korda nädalas, Eesti Esimeses Erakosmeetikakoolis, Pärnu mnt 130, II korrus, Tallinn

Täida avaldus siin ...


PƤrnu mnt. 130, Tallinn 11313 | tel: 6 555 131 | info kosmeetikakool.ee Eesti Esimene Erakosmeetikakool on aastast 2004 tunnustatud kutseeksamikeskusena